Thứ tư, 29/11/2023
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Danh sách BCH Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

HUỲNH NGỌC ANH

UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông

2

BÙI HỒNG MỄN

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông

3

NGUYỄN VĂN DỰ

Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông

4

LÊ VĂN PHÒNG

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông

5

BÙI THÀNH CÔNG

Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông

6

LỮ THỊ NHIÊN HƯƠNG

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông

7

HOÀNG ANH BIÊN

Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông

8

VI THỊ THẢO QUYÊN

Phó Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Nông

9

NGUYỄN NGỌC ÁNH

Giám đốc Công ty điện lực Đắk Nông

10

PHẠM TUẤN ANH

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông

11

TRẦN VĂN DIÊU

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông

12

NGUYỄN NGỌC ĐỨC

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông

13

NGUYỄN THỊ THU HÀO

Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông

14

TRẦN QUANG HÀO

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông

15

PHAN THANH HẢI

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông

16

TRẦN VĂN HẢI

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông

17

LÊ THỊ THÚY HẰNG

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông

18

VŨ TÁ LONG

TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông

19

NGUYỄN QUANG HIỆP

Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Đắk Nông

20

NGUYỄN HOÀNG LAN

Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông

21

TRẦN VĂN LONG

Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đắk Nông

22

HỒ VĂN MIỀN

Giám đốc Đài PTTH tỉnh Đắk Nông

23

NGUYỄN BÁ PHONG

Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông – KTV

24

HOÀNG MẠNH TRÍ

Giám đốc Viễn thông Đắk Nông

25

TRẦN VĂN NAM

TUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông

26

LÊ KHẮC GHI

TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông