Thứ năm, 23/09/2021
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1202-QĐ/TU, ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, trên cơ sở sáp nhập từ 02 Đảng bộ Khối của tỉnh (Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh)

Bộ máy tổ chức nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng bộ Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Đăk Nông (nay là Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) được thành lập theo Quyết định số 42 -QĐ/TU ngày 16/01/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đăk Nông.

Trang
1
Showing 1 - 2 of 2 results.