Thứ hai, 15/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (mở rộng) lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 28/12/2022, Tại Hội trường Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) nhằm tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có các đồng chí Tỉnh uỷ viên phụ trách địa bàn; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các đoàn thể, Văn phòng Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Văn Dự - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ năm 2022 thông qua trình chiếu 01 phóng sự truyền hình; đồng thời thông qua dự thảo các văn bản: Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2022; Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 18/8/2021 về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 30/11/2021 của Đảng ủy Khối về tăng cường công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2023, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối…

Theo báo cáo đánh giá tại Hội nghị, năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong những tháng đầu năm, sự bùng phát nhiều dịch bệnh, sự biến động về nhân sự chủ chốt cấp ủy cơ sở… Tuy nhiên, tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ luôn đoàn kết, thống nhất, bám sát chủ trương của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nỗ lực, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện và đạt một số kết quả quan trọng. Năm 2022, đã thực hiện và ước thực hiện hoàn thành đạt và vượt 09/12 chỉ tiêu và một số tiêu chí trong 03 chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; 76/76/78 nhiệm vụ Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 đã đề ra. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết được chú trọng và thực hiện nghiêm túc. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, chất lượng sinh hoạt chi bộ được đổi mới nâng cao, trong đó chú trọng sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; công tác quy hoạch Đảng ủy Khối, cấp ủy các TCCS đảng, nhiệm kỳ 2025 - 2030 . Trong năm, toàn Đảng bộ kết nạp được 138 đảng viên, đạt 115%. Các cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên có trọng tâm, trọng điểm, triển khai thực hiện hoàn thành chương trình đề ra; tập trung xem xét, xử lý nghiêm đảng viên vi phạm; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Các tổ chức đoàn thể từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối, Đoàn Thanh niên Khối nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, làm rõ một số chỉ tiêu chưa đạt và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa được phát huy đầy đủ, vẫn còn tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; việc theo dõi, nắm bắt tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở một số TCCS đảng chưa thường xuyên; một số ít TCCS đảng chậm quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết còn biểu hiện hình thức, chưa sát thực tiễn. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thực sự hiệu quả. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi còn nặng về sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ, nhiều TCCS đảng chưa tổ chức sinh hoạt chuyên đề; việc ban hành Nghị quyết sau các kỳ sinh hoạt chi bộ được thực hiện nhưng chưa đầy đủ; nhiều đơn vị triển khai chậm và lúng túng trong quá trình thực hiện quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cấp uỷ và ủy ban kiểm tra một số TCCS đảng chậm nghiên cứu, triển khai, áp dụng các quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương và hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; việc khắc phục khuyết điểm sau kết luận kiểm tra, giám sát và xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách, kế hoạch hóa gia đình ở một số tổ chức đảng chưa kịp thời; còn có đảng viên, cấp ủy viên vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Khối tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu về dự thảo các văn bản xin ý kiến tại Hội nghị; việc hướng dẫn những mô hình điển hình học tập, làm theo Bác; hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức Đảng, đảng viên; nghiệp vụ về phát triển đảng viên; việc phân loại tổ chức xây dựng đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quy hoạch, bổ nhiệm; nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát... Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, trong năm 2023 cần tập trung lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; tập trung công tác xây dựng Đảng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; đề cao tinh thần nêu gương, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, tận tụy, hiệu quả của đảng viên...

Trần Thị Sang - VP Đảng ủy Khối