Thứ hai, 06/12/2021
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Một số kết quả nội bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến các hoạt động kinh tế xã hội cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng, nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch năm 2021 đạt được những kết quả nổi bật:

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, kết quả, hoàn thành 64/64/78 đầu công việc đạt 100% kế hoạch của Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện duy trì nhiệm vụ chính trị, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trong tình hình dịch bệnh Covid-19 khá phức tạp

Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng bám sát Nghị quyết, chương trình, kế hoạch năm 2021 để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo tiến độ và chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Theo đó, trong 9 tháng đầu 2021, tình hình kinh tế - xã hội có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp ước đạt 4.262 tỉ đồng, đảm bảo thu nhập cho 2.931 lao động, với mức thu nhập bình quân đầu người 10 triệu đồng/tháng.

Tập trung lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh

Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Kịp thời tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối. Chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 145 học viên theo kế hoạch. Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công và trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 11 giải khuyến khích. Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và khen thưởng 27 tập thể, 57 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường và củng cố lực lượng tham gia các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm; kịp thời củng cố kiện toàn cấp ủy các TCCS đảng, đảm bảo vai trò lãnh đạo của TCCS đảng. Bổ sung, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và Quy chế mẫu dành cho cơ sở. Thực hiện đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy năm 2020 đảm bảo công tâm, khách quan, thực chất, đúng quy định, hướng dẫn của Đảng. Công tác phát triển đảng được quan tâm, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp. Trong 9 tháng đầu năm, đã kết nạp được 116/120 đảng viên, đạt 96,66% so với chỉ tiêu đăng ký nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ Khối hiện nay là 3.407 đồng chí sinh hoạt ở 76 tổ chức cơ sở đảng (trong đó: 31 Đảng bộ cơ sở với 203 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 45 chi bộ cơ sở). Công tác cán bộ được thực hiện công tâm, khách quan; kịp thời kết luận tiêu chuẩn chính trị nội bộ cho 598 trường hợp phục vụ tốt công tác cán bộ và công tác phát triển đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được chú trọng về chất lượng. Xây dựng Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 18/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Trong 9 tháng đầu năm, các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã thực hiện hoàn thành 09/12 cuộc đạt 75% kế hoạch; UBKT hai cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra đối với 23 tổ chức đảng. Kịp thời giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng, kéo dài; toàn Đảng bộ Khối đã xem xét, thi hành kỷ luật 25 trường hợp, UBKT Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật 01 trường hợp bằng hình thức khiển trách, cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật 24 trường hợp (khiển trách 21, cảnh cáo 03).

Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, ngoài việc triển khai thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và theo định hướng ngành dọc cấp trên thì phát huy vai trò, linh hoạt, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19

Hội Cựu Chiến binh Khối tiếp tục tăng cường phát động và thực hiện phong trào thi đua "CCB gương mẫu"; phong trào thi đua phòng, chống Covid-19; Hội đã tích cực tham gia chống dịch và ủng hộ hàng nghìn tin nhắn vào quỹ vacxin, ủng hộ quỹ phòng chống dịch với tổng số tiền 257 triệu đồng, ủng hộ các chương trình do các cấp, các ngành phát động với số tiền 75,5 triệu đồng; xây nhà tình nghĩa cho hội viên CCB của Công ty 01 căn nhà trị giá 70 triệu đồng.

Đoàn Khối tổ chức cuộc thi ảnh “Tự hào áo xanh Thanh niên Việt Nam”; tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là cán bộ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và trao giải cuộc thi ảnh “Tự hào áo xanh Thanh niên” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thành lập Đội TNTN phản ứng nhanh tham gia hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức đoàn tổ chức sinh hoạt theo chủ điểm và thực hiện công trình phần việc thanh niên, tổ chức các hoạt động tình nguyện, ủng hộ các quỹ và trao tặng trực tiếp cho các đối tượng khó khăn, chốt kiểm soát dịch bệnh... với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng; vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến hơn 30 đơn vị máu.

Công đoàn viên chức Tổ chức thành công Chương trình “Tết sum vầy - Gắn kết yêu thương” năm 2021; hỗ trợ kinh phí xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho 02 đoàn viên, với tổng số tiền 100 triệu đồng; phối hợp thực hiện dự án cho 02 đoàn viên vay vốn để phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền 95 triệu đồng; đẩy mạnh các phong trào thi đua được các cấp công đoàn phát động; chỉ đạo phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và hội nghị người lao động theo quy định; thực hiện hỗ trợ gần 200 triệu động cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, cần khắc phục trong thời gian tới. Vì vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 và hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tập trung thực hiện:

Một là, tập trun g lãnh đạo các TCCS đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hai là, tập trung tổ chức có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội; kịp thời phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chú trọng nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; lãnh đạo triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Ba là, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên thanh niên; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tham dự sinh hoạt tại các tổ chức đảng trực thuộc theo Kế hoạch năm 2021; tiến hành kiểm điểm, đánh giá, phân loại theo quy định; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; sưu tra, thẩm tra, xác minh lịch sử chính trị, chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên để xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ kịp thời công tác cán bộ và phát triển đảng viên mới.

Bốn là, tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; xem xét, đề nghị cấp ủy xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.

Năm là, Lãnh đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, trong đó tập trung chỉ đạo tổ chức tuyên truyền phổ biếnvà học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên, thanh niên; triển khai hiệu quả các hoạt động, chiến dịch thanh niên, phong trào tình nguyện; chủ động đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; đánh giá, phân loại tổ chức; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo quy định.

                                           Đặng Thị Như Ý - Văn phòng Đảng ủy khối