Thứ hai, 06/12/2021
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Ngày 13/10/2021, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Phát huy tinh thần trách nhiệm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn được giao gắn liền với việc thực hiện tốt “Văn hóa công sở - Đạo đức công vụ”.

Tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối; cấp ủy Chi bộ và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt, các tham luận của đảng viên đã đánh giá, phân tích những kết quả đạt được về Văn hóa công sở - Đạo đạo đức công vụ gắn với trách nhiệm chuyên môn của từng cơ quan tham mưu, giúp việc, đoàn thể của Đảng ủy Khối như: Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, những việc cần thực hiện tốt văn hóa công sở tại Cơ quan; nhiệm vụ tham mưu nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao tinh thần trách nhiệm được giao để đảm bảo chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; nêu cao tinh thần trách nhiệm của đoàn viên thanh niên… Sau tham luận của đại diện các tổ đảng và đảng viên; các đồng chí đảng viên đã thảo luận sôi nổi về các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa về ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, thái độ giao tiếp, ứng xử, tác phong làm việc và thực hiện nếp sống văn hóa tại Cơ quan.

Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bùi Hồng Mến - Bí thư Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối đã tiếp thu các ý kiến phát biểu của đảng viên, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo, định hướng của đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng thời, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức; nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác trong thực hiện văn hóa công sở - đạo đức công vụ gắn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

 Nguyễn Thị Thu Hào - Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối