Thứ năm, 25/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Chi bộ Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Tự soi, tự sửa”

Sinh hoạt chuyên đề đợt 1 năm 2023 của Chi bộ Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông có chủ đề “Tự soi, Tự sửa”. Chuyên đề này được thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của Chi ủy chi bộ và cán bộ, đảng viên.​ Đây cũng là nội dung sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm góp phần nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ Chi bộ.

 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, đại diện Cấp ủy Chi bộ thông qua báo cáo đề dẫn chủ đề sinh hoạt “tự soi, tự sửa”, trình bày quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về “tự soi, tự sửa”; thực trạng và giải pháp tăng cường “tự soi, tự sửa” tại Chi bộ Tòa án nhân dân tỉnh; quán triệt để đảng viên nhận thức rõ về các nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII… Từ đề dẫn sinh hoạt, các tổ đảng đã trình bày các tham luận gắn với công tác chuyên môn của mình: Tham luận “tự soi, tự sửa” trong tiến độ và chất lượng giải quyết án dân sự; “tự soi, tự sửa” trong công tác thụ lý án, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; “tự soi, tự sửa” trong công tác đào tạo, thi đua khen thưởng. Các đồng chí đảng viên phát biểu, thảo luận, đóng góp ý kiến về “tự soi, tự sửa” đối với cá nhân đảng viên trong giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống…; mối quan hệ trong cuộc sống (ứng xử với gia đình, làng xóm…), trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động chung của cơ quan, đoàn thể, xây dựng công sở văn hóa; ý thức phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ….), trong mỗi hành động, việc làm hằng ngày.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao, “nói rõ sự thật, nhìn thẳng vào sự thật”, những mặt hạn chế của các Tòa, phòng chuyên môn, các đảng viên đã được nhận diện và đưa ra các giải pháp khắc phục.

Kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí K’Tiêng - Phó Bí thư Chi bộ phát biểu: “tự soi, tự sửa” là tự mình nhìn vào chính mình, tự mình đánh giá, nhận xét về mình trong cả nhận thức và hành động nhằm phát hiện sai phạm, yếu kém của bản thân, từ đó tìm ra nguyên nhân, giải pháp để ngăn ngừa, khắc phục, sửa chữa. Khi đã nói “tự soi, tự sửa” là muốn nói đến sự tự nguyện, tự giác, sự dũng cảm, sự cầu thị đối với những hạn chế, khuyết điểm, với những thói hư, tật xấu... của “cái tôi”. Đây là cuộc cách mạng diễn ra trong chính bản thân mình, là cuộc đấu tranh giữa mặt tốt và mặt xấu trong mỗi con người, là thử thách đối với bản lĩnh của mỗi người khi đứng giữa tình cảm và lý trí, giữa sự cầu thị và tính bảo thủ; đòi hỏi mỗi người muốn tiến bộ phải thật thà, trung thực, có quyết tâm cao, dũng khí lớn để vượt qua chính mình. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự kiểm điểm, tự soi lại mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, từ đó đề ra giải pháp để khắc phục. “Tự soi, tự sửa” là đấu tranh quyết liệt với cái tôi của bản thân. Soi đúng thì sẽ sáng hơn, sửa đúng thì sẽ đẹp hơn. Tự soi, tự sửa khó nhưng không phải không làm được. 

Đồng chí cũng yêu cầu mỗi đảng viên cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về “tự soi, tự sửa"; thường xuyên rèn luyện, học tập để hoàn thiện bản thân, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; không ngừng trau dồi về đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng Chi bộ Tòa án nhân dân tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Thanh Minh - Chi bộ TAND tỉnh