Thứ tư, 29/11/2023
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thi hành kỷ luật 15 đảng viên vi phạm trong 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm; kết luận rõ đúng, sai; xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, từ đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Khối đã kiểm tra, giám sát 06 tổ chức đảng, 63 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; việc chấp hành Quy chế làm việc; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; nguyên tắc tập trung dân chủ; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm… UBKT Đảng ủy Khối kiểm tra 01 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Ủy ban Kiểm tra hai cấp đã kiểm tra và kết luận 04 tổ chức đảng, đang tiến hành kiểm tra chưa kết luận 16 tổ chức đảng; giám sát 01 tổ chức đảng, 01 đảng viên; chuyển UBKT Tỉnh ủy giải quyết 01 đơn tố cáo; khảo sát, giải quyết 04 đơn, trong đó 01 đơn không đủ cơ sở để thẩm tra, xác minh, 03 đơn đang tiến hành khảo sát. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, việc thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính Đảng, việc thu, nộp, sử dụng đảng phí. Qua kiểm tra, giám sát, Đảng bộ Khối đã thi hành kỷ luật 16 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 15, cảnh cáo 01 trường hợp.

Thời gian tới, cấp ủy và UBKT 2 cấp của Đảng bộ Khối tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tham mưu giúp cấp ủy đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình công tác năm 2021 đã đề ra bảo đảm chất lượng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành: Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối; Quy trình và bộ biểu mẫu kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nội dung kiểm tra tập trung vào những nơi, lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm; thực hiện tốt chế độ tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại, xử lý kỷ luật nghiêm đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng.

Trần Thọ