Thứ bảy, 13/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Đề án về đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt”

Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 08/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt” trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông. Các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng nói chung và phòng, chống “tham nhũng vặt” nói riêng nhằm nâng cao ý thức rèn luyện đức tính liêm khiết, tác phong trong công việc và tuân thủ nghiêm quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết người đứng đầu các cấp ủy đảng, các ngành, các cấp được phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đã kịp thời chỉ ra những thiếu sót, hạn chế trong việc chỉ đạo triển khai và thực hiện công tác phòng chống tham nhũng nói chung và phòng, chống “tham nhũng vặt” nói riêng của các quan, đơn vị.

Việc xử lý các hành vi tham nhũng thực hiện nghiêm, đúng pháp luật, mang tính răn đe, giáo dục cao: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố mới 04 vụ, 08 bị can; Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 08 vụ/12 bị can. Hiện có 02 vụ/05 bị can đang tiếp tục điều tra, trong đó: 01 vụ/02 bị can tiếp nhận điều tra bổ sung; 03 vụ/06 bị can đang điều tra. Viện Kiểm sát các cấp khởi tố chuyển Tòa án nhân dân các cấp xét xử: 04 vụ/05 bị can. Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử 05 vụ/11 bị cáo. Các vụ vi phạm chủ yếu do lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; đưa, nhận hối lộ; tham ô tài sản; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; giả mạo trong công tác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản và một số vụ được xếp vào nhóm “tham nhũng vặt” theo Đề án số 09 (giá trị tài sản tham nhũng dưới 100 triệu đồng).

Tuy nhiên sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền ở một số nơi về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng nhìn chung còn thiếu trọng tâm và thiếu sự giám sát; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nơi, có lúc chưa kịp thời. Một bộ phận người dân, doanh nghiệp vẫn sẵn sàng “lót tay” cho cán bộ thực thi nhiệm vụ do muốn được ưu tiên giải quyết công việc nhanh, sớm, thậm chí bỏ qua lỗi sai do thiếu hồ sơ, thủ tục...

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 08/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt” trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông” và các văn bản trọng tâm về phòng chống tham nhũng.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, thái độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, tuyên truyền để nhân dân hiểu và thực hiện đúng các quy định về thủ tục hành chính trong các lĩnh vực, không “tiếp tay” cho các hành vi “tham nhũng vặt”.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời những tấm gương điển hình về chống tham nhũng và có biện pháp bảo vệ người tố cáo để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng chống tham nhũng.

Các cấp, các ngành thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm kịp thời uốn nắn, sửa chữa các thiếu sót; xử lý các sai phạm.

Tiến Dũng