Thứ năm, 23/09/2021
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 03 đảng viên được trao tặng Huy hiệu đảng đợt 02/9/2021

Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những công lao, đóng góp của đảng viên đã có những cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huy hiệu Đảng còn là biểu tượng cao quý, là niềm tự hào của tổ chức đảng, đảng viên, qua đây khẳng định những tấm gương sáng để lực lượng đảng viên trẻ học tập và noi theo. Hằng năm, Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức vào dịp kỷ niệm: 03-2 (Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam), 19-5 (Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh), 2-9 (Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và 7-11 (Ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga).

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, toàn tỉnh Đắk Nông có 98 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng có 16 đồng chí, 50 tuổi Đảng có 13 đồng chí, 45 năm tuổi Đảng có 5 đồng chí, 40 năm tuổi Đảng có 41 đồng chí, 30 năm tuổi Đảng có 23 đồng chí. Đợt này, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 03 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, gồm: Đồng chí Phan Quốc Ly (Đảng bộ Đài phát thanh truyền hình tỉnh), đồng chí Nguyễn Viết Hùng (Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy) và đồng chí Phạm Văn Đức (Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

Nguyễn Khắc Trung - Đảng ủy Khối