Thứ tư, 19/06/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không được yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy và triển khai một số giải pháp nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo và quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, tuyệt đối không được yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú; Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính toàn trình. Đồng thời tuyên truyền cho người thân trong gia đình việc sử dụng phương thức nộp hồ sơ trực tuyến đối với các dich vụ công toàn trình, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp; Tổ chức tuyên truyền đến toàn bộ người dân([1]*), dán tài liệu tuyên truyền công khai tại bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để người dân biết việc không yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, bố trí cán bộ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID mức 1 để sử dụng thực hiện tra cứu dịch vụ công; Tiếp tục triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng của Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh để người dân phản ánh các bất cập, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy; Định kỳ hàng tuần tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của người dân báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo; Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra trong thực hiện các quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý đối với các cán bộ thực hiện không đúng quy định.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục xây dựng các bản tin, phóng sự tổ chức tuyên truyền công tác triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; Phối hợp với Công an tỉnh tuyên truyền 07 phương thức khai thác sử dụng thông tin công dân thay thế cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy và các nội dung liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh tham mưu ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai Đề án 06, để tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện. Chỉ đạo Công an cơ sở đảm bảo việc cấp thẻ Căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác nhận thông tin về cư trú cho công dân theo quy định./.

Tiến Dũng (STP)

 

* Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện: tổ chức tuyên truyền trên đài Truyền hình của địa phương; chỉ đạo và giao Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền tại địa bàn quản lý.