Thứ tư, 19/06/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Đắk Nông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 327-KH/ĐU ngày 28/02/2023 của Đảng bộ KBNN Đắk Nông về việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023. Sáng ngày 15/3/2023, tại hội trường KBNN Đắk Nông, Đảng bộ KBNN Đắk Nông đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước”. Thành phần tham dự là toàn thể đảng viên và quần chúng tại văn phòng KBNN Đắk Nông.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Đức, đảng Ủy viên Đảng bộ KBNN Đắk Nông đã nhấn mạnh và quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy chi bộ, đảng viên và quần chúng, nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên; từ đó hướng đến thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đảng bộ KBNN Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Hội nghị được đồng chí Lữ Thị Nhiên Hương - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước” gồm 3 phần: Quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, con người; Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc xây dựng văn hóa, con người Đắk Nông; Một số bài viết, nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa. Cùng với đó đề cập đến một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng văn hóa, con người Đắk Nông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Qua các nội dung đồng chí báo cáo viên trình bày, đảng viên và quần chúng tại văn phòng KBNN Đắk Nông đã nhận thức và nắm được đầy đủ các nội dung quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chuyên đề năm 2023.

Tin, ảnh: Kim Anh