Thứ tư, 24/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 01 tập thể và 02 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng tại Hội nghị tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa VIII và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp

Sáng ngày 22/8/2023, tại Phòng họp số 6, Văn phòng Tỉnh ủy diễn ra Hội nghị tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị, khóa VIII và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI.

Tham dự Hội nghị có hơn 120 đại biểu là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện Thường trực HĐND và UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo một số tổ chức Hội nghề nghiệp, đặc thù; đại diện Thường trực các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông, Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng. Đồng chí Điểu K’Ré - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Huy Thành - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.

 

Hội nghị tiến hành đánh giá, tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) “Về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”. Sau 25 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị đã đạt được một số kết quả quan trọng. Việc tổ chức học tập chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh được thực hiện kịp thời, đầy đủ; phương pháp, cách thức tổ chức học tập được quan tâm đổi mới, từng bước nâng cao về chất lượng; trình độ chính trị của cấp ủy, cán bộ quản lý, giáo viên ngày càng được nâng cao qua các chương trình đào tạo từ sơ cấp, trung cấp và cao cấp lý luận chính trị. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên được các đảng bộ, chi bộ trường học ngày càng quan tâm, chú trọng tổ chức thực hiện. Đồng thời, hoạt động của các đoàn thể quần chúng trong trường học được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, phát huy được vị trí, vai trò, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng giáo dục đào tạo trong các nhà trường. Hội nghị cũng đánh giá, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục được triển khai cơ bản đồng bộ, hiệu quả. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí của giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa có sự chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến, rõ nét nhất chính là sự chuyển biến từ nền giáo dục tập trung trang bị kiến thức sang tập trung dạy học, phát hiện năng lực và phẩm chất của học sinh, song song với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn được quan tâm đúng mức. Chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiếu số, vùng sâu, vùng khó khăn được cải thiện và từng bước được nâng cao. Số lượng và chất lượng học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia có chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp học, bậc học ngày càng tăng, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hằng năm ở mức trung bình chung cả nước. Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, tham luận trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 04 tổ chức đảng, 07 đảng viên có thành tích xuất sắc trong 25 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, của Bộ Chính trị, khóa VIII và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI; trong đó, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc các đơn vị được biểu dương, khen thưởng.

                                                      Lữ Nhiên Hương - Đảng ủy Khối