Thứ hai, 06/12/2021
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Công ty Điện lực Đắk Nông chú trọng thực hiện hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, Công ty Điện lực Đắk Nông đã nỗ lực phát triển nguồn lưới điện và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện; qua đó góp phần tích cực hoàn thành điện khí hóa nông thôn, sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh. Việc đầu tư, nâng cấp hệ thống điện ở khu vực nông thôn được Công ty xem là nhiệm vụ chính trị, không vì mục đích kinh doanh.

Bám sát kế hoạch hàng năm về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đắk Nông, Công ty Điện lực Đắk Nông đưa nội dung Tiêu chí số 4 về điện vào kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm của Công ty với các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, cụ thể; từ đó, quan tâm chú trọng triển khai thực hiện. Nhờ vậy, đến nay, toàn tỉnh đã có 53 xã đạt tiêu chí số 4 về điện (chiếm 88,3%).

Bên cạnh các công trình đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp hệ thống điện hàng năm, Công ty Điện lực Đắk Nông còn đầu tư các dự án có quy mô: Dự án KfW2 với tổng số vốn 85,177 tỷ đồng, gồm: 17,973 km đường dây trung áp; 53,964 km đường dây hạ áp; đường dây trung áp cải tạo: 39,377 km; đường dây hạ áp cải tạo 27,499 km; 18 trạm biến áp với tổng dung lượng 2.230 kVA. Dự án TBA 110kV Krông Nô, đấu nối với tổng mức đầu tư 141, 96 tỷ đồng, với quy mô 01 TBA 110/22kV có công suất 1x25MVA; 19,179 km 110kV; 5,86 km xây dựng mới và cải tạo 27,256 km đường dây trung áp 22kV sau TBA 110kV Krông Nô. Năm 2021, Công ty triển khai và dự kiến sẽ đóng điện đưa vào vận hành Dự án giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Đăk Nông thuộc Dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện (KfW3.2) với giá trị 185,134 tỉ đồng; đồng thời, thực hiện và hoàn thành công trình đầu tư cải tạo, xây dựng mạch vòng trung áp, xuất tuyến 22kV, 35kV thuộc các trạm biến áp 110kV.

Đến nay, Đắk Nông có 100% xã, phường và thị trấn có điện; 100% thôn, buôn và trên 99% số hộ dân nông thôn đã có điện quốc gia.

Nhờ hệ thống điện được Công ty Điện lực Đắk Nông đầu tư nâng cấp, nguồn điện cung cấp ổn định, bảo đảm an toàn, vì vậy nhiều gia đình ở các địa phương trong tỉnh đầu tư máy móc, thiết bị để phục vụ sản xuất nâng cao năng suất lao động, từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng lên.