Thứ hai, 06/12/2021
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Công ty Điện lực Đắk Nông chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Thời gian qua, Công ty Điện lực Đắk Nông tập trung thực hiện nhiều giải pháp góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Công ty Điện lực Đắk Nông đã hỗ trợ Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19; tham gia ủng hộ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang do ảnh hưởng của dịch Covid-19… với số tiền gần 250 triệu đồng.

Đối với công tác đảm bảo phòng, chống dịch Covid trong nội bộ, Công ty đã hỗ trợ cán bộ, công nhân viên làm việc trong khu cách ly, phong tỏa; Đội vệ sỹ trực tại Công ty theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ các đơn vị trực thuộc thực hiện phòng, chóng dịch và đội ngũ cán bộ, công nhân viên làm việc theo phương án 3 tại chỗ trong thực hiện cách ly, phòng chống dịch. Ngoài ra, Công ty còn hỗ trợ các công đoàn bộ phận mua khẩu trang, nước diệt khuẩn, thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Hiện nay, cùng với hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công ty Điện lực Đắk Nông cũng đang triển khai các giải pháp đồng bộ đảm bảo cấp điện cho các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 và toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đã ủng hộ cho các cơ sở y tế và địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh với số tiền gần 300 triệu đồng. Trong 02 năm (2020, 2021), đã thực hiện giảm tiền điện 4 lần cho khách hàng.

Hiện nay, PC Đắk Nông vẫn đang tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyễn  Thị Ngọc - Đảng ủy Khối