Thứ tư, 19/06/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông

LỌC VĂN BẢN

STT Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Tải về
1 158-KH/ĐUK Kế hoạch Tổ chức Hội thi "Dân vận khéo" năm 2024 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
2 152-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện NQ số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, XD đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
3 13-HD/ĐUK Hướng dẫn triển khai xây dựng mô hình " Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ bốn tốt" Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
4 09-NQ/ĐUK Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Về nhiệm vụ năm 2024 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
5 3227-KL/ĐUK Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025 Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
6 3080-KL/ĐUK KẾT LUẬN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ 13, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 (MỞ RỘNG) Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
7 116-KH/ĐUK Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
8 103-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kất luận số 01-KL/TW ... Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
9 1455-KL/ĐUK Kết luận Hội nghị lần thứ 8, BCH Đảng bộ Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Hội nghị mở rộng) Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
10 29-GM/ĐUK GIẤY MỜI Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 8, (mở rộng) Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
11 07-HD/ĐUK Hướng dẫn đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị ... Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
12 707-CV/ĐUK V/v mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 7 (mở rộng Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
13 03-QC/ĐUK Quy chế hoạt động của Tổ theo dõi phụ trách cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
14 45-KH/ĐUK Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2022 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
15 96-BC/ĐUK Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2022 một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2022 Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
16 74-BC/ĐUK BC tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2021 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
17 15-CTr/ĐUK Thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
18 33-KH/ĐUK KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 18/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
19 32-KH/ĐUK KH thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 08/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 15/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vớ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
20 31-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU, ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Trang
1
Showing 1 - 20 of 36 results.