Thứ sáu, 02/06/2023
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông

LỌC VĂN BẢN

STT Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Tải về
1 103-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kất luận số 01-KL/TW ... Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
2 1455-KL/ĐUK Kết luận Hội nghị lần thứ 8, BCH Đảng bộ Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Hội nghị mở rộng) Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
3 29-GM/ĐUK GIẤY MỜI Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 8, (mở rộng) Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
4 07-HD/ĐUK Hướng dẫn đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị ... Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
5 707-CV/ĐUK V/v mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 7 (mở rộng Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
6 03-QC/ĐUK Quy chế hoạt động của Tổ theo dõi phụ trách cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
7 45-KH/ĐUK Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2022 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
8 96-BC/ĐUK Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2022 một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2022 Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
9 74-BC/ĐUK BC tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2021 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
10 15-CTr/ĐUK Thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
11 33-KH/ĐUK KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 18/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
12 32-KH/ĐUK KH thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 08/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 15/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vớ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
13 31-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU, ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
14 485-CV/ĐUK Công văn đăng ký xây dựng mô hình điển hình và giải quyết các vấn đề nổi cộm Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
15 475-CV/ĐUK Phát động cuộc thi "Tìm hiểu Biển, Đảo Việt Nam và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển" Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
16 69-BC/ĐUK Báo cáo kết quả tháng 8, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
17 13-CTr/ĐUK Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần thứ XII.. Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
18 77-CV/BTGĐU V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ, 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển và gửi đề cương tuyên truyền Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
19 27-SL/VPĐUK Nghị quyết về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
20 26-SL/VPĐUK Nghị quyết về phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
Trang
1
Showing 1 - 20 of 29 results.