Thứ ba, 06/12/2022
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Hướng dẫn nghiệp vụ

LỌC VĂN BẢN

STT Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Tải về
1 847-CV/ĐUK Về thực hiện công tác BVCTNB Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
2 15-QĐ/ĐUK Quy định về công tác cán bộ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
3 1341-TB/ĐUK Thông báo kết luận kiểm tra đối với Chi bộ Công ty quản lý sữa chữa đường bộ tỉnh Đăk Nông Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
4 04-HD/ĐUK Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
5 12-HD/BTCTW Hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Ban Tổ chức Trung ương
6 01-HD/TW Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng Ban Chấp hành Trung ương
7 12-HD/BTCTW Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên (thay thế Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017) Ban Tổ chức Trung ương
8 05-HD/ĐUK Hướng dẫn về việc kiện toàn, bổ sung cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
9 1017-KL/ĐUK KL của BCH Đảng bộ Khối về việc tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
10 320-CV/BTCĐUK Về việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng năm 2021 Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
STT Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Tải về
1 915-CV/ĐUK Công văn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
2 74-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Chương trình số 45-CTr/TU, ngày 07/9/2022 của Tỉnh ủy Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
3 833-CV/ĐUK V/v mời dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
4 1472-TB/ĐUK Thông báo triệu tập hội nghị lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2022 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
5 1274-TB/ĐUK TBKL kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chi ủy Nhiệm kỳ 2020-2025 và trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện của đc Bí thư chi bộ Hội CTĐ tỉnh Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
6 104-BC/ĐUK Báo cáo tháng 4 phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2022 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
7 100-BC/ĐUK Báo cáo công tác quý I triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
8 54-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 01/011/2021 của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Đăk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
9 86-BC/ĐUK BC tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2021 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
10 582-CV/ĐUK Công văn hạn chế lên Cơ quan ĐUK để phòng chống dịch Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
STT Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Tải về
1 785-CV/ĐUK Công văn về việc lãnh đạo Đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
2 15/CV-CCB Về việc đảm bảo an ninh - chính trị trước, trong và sau nghỉ Tết cổ truyền Nhâm Dần Hội Cựu chiến binh Khối
3 123-KH/ĐTN Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ IV, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027 Đoàn Khối
4 48,49 QĐ, 08/HD-CCB Các văn bản liên quan đến Đại hội 48,49/QĐ-CCB; 08/HD-CCB của Hội CCB Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đak Nông Hội Cựu chiến binh Khối
5 124BC, 50/KL-CCB BC và kết luận của Hội CCB Khối 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và chuẩn bị Đại hội Hội CCB Khối Hội Cựu chiến binh Khối
6 08/HD-CCB Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội Hội CCB Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027 Hội Cựu chiến binh Khối
7 122/CV-CCB CV gửi đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp QH khóa XIII và đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh đc Lê Đức Thọ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
STT Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Tải về
1 81-KH/ĐUK KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “ Mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, năm 2023 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
2 80-KH/ĐUK Kế hoạch triển khai công tác giáo dục LLCT, năm 2023 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
3 82-KH/ĐUK KH Tổ chức các hđ tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong 3 năm, 2023-2025 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
4 75-KH/ĐUK Kế hoạch Biên soạn "Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đăk Nông, giai đoạn 2004-2024 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
5 66-KH/ĐUK KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
6 55-KH/ĐUK KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiệnKết luận, Quy định của Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
7 53-KH/BBT Kế hoạch hoạt động Website Đảng bộ Khối năm 2022 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
8 53-KH/ĐUK Kế hoạch hoạt động Website năm 2022 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
9 647-CV/ĐUK Công văn về việc quán triệt triển khai thực hiện Chương trình số 35,36-CTr/TU Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
10 645-CV/ĐUK Công văn triển khai hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
STT Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Tải về
1 1524-TB/ĐUK Thông báo kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện NQ số 05-NQ/ĐUK Đối với đc Bí thư và Đảng ủy Báo Đăk Nông Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
2 767-QĐ/ĐUK Quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt triển khai thực hiện KH số 29 của ĐUK ... đối với chi bộ và đc Bí thư chi bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
3 768-QĐ Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kết luận số 1011-KL/ĐUK... đối với Đảng ủy Ngân hàng NN và PTNT và đc Phan Công Quế Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
4 1414-TB/ĐUK Thông báo kết luận kiểm tra ...đối với Đảng ủy và đc Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
5 1384-TB/ĐUK Thông báo kết luận kiểm tra Đảng ủy Cục Thuế và đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục thuế Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
6 1386-TB/ĐUK Thông báo kết luận kiểm tra Đảng ủy VP UBND tỉnh và đc Bí thư Đảng ủy Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
7 697-QĐ/ĐUK Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 1013-KL/ĐUK, ngày 08/11/2021 của BCH Đảng bộ Khối về thực hiện CCHC đối với đc BT và Đảng ủy Sở Tư pháp Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
8 698-QĐ/ĐUK Văn bản đã ký số Trích yếu: Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Kết luận số 1103-KL/ĐUK ngày 12/12/2021 của BCH Đảng bộ khối về thực hiện QCDC đối với đc BT và Đảng ủy VPUBND tỉnh Đăk Nông Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
9 1268-TB/ĐUK Thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các NQ,CT của Đảng đối với Đảng ủy BHXH và đc Bí thư Đảng ủy Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
10 17-CTr/ĐUK Chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh