Thứ ba, 16/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hướng dẫn nghiệp vụ

LỌC VĂN BẢN

STT Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Tải về
1 971-CV/ĐUK Công văn bổ sung kế hoạch số 70-KH/ĐUK ngày 09/9/2022 của Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
2 847-CV/ĐUK Về thực hiện công tác BVCTNB Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
3 15-QĐ/ĐUK Quy định về công tác cán bộ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
4 1341-TB/ĐUK Thông báo kết luận kiểm tra đối với Chi bộ Công ty quản lý sữa chữa đường bộ tỉnh Đăk Nông Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
5 04-HD/ĐUK Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
6 12-HD/BTCTW Hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Ban Tổ chức Trung ương
7 01-HD/TW Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng Ban Chấp hành Trung ương
8 12-HD/BTCTW Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên (thay thế Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017) Ban Tổ chức Trung ương
9 05-HD/ĐUK Hướng dẫn về việc kiện toàn, bổ sung cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
10 1017-KL/ĐUK KL của BCH Đảng bộ Khối về việc tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
STT Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Tải về
1 332-BC/ĐUK BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2024 một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2024 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
2 157-KH/ĐUK KH Tổ chức HN chuyên đề "Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và trách nhiệm thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cb,cc,vc trong Đảng bộ Khối" Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
3 3334-KL/ĐUK Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ Khối lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (MỞ RỘNG). Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
4 10-NQ/ĐUK Nghị quyết ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong công tác đảng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
5 250-BC/ĐUK Báo cáo nhiệm vụ tháng 8/2023 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
6 213-BC/ĐUK BC tháng 5 phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
7 115-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Chuyển đổi số trong công tác Đảng từ nhận thức đến hành động " Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
8 180-BC/ĐUK Bc Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2023 một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
9 174-BC/ĐUK BC tháng 01 năm 2023, phương hướng nhiệm vụ tháng 02/2023 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
10 1021-CV/ĐUK Công văn thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nguyên đán xuân Quý Mão năm 2023 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
STT Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Tải về
1 785-CV/ĐUK Công văn về việc lãnh đạo Đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
2 15/CV-CCB Về việc đảm bảo an ninh - chính trị trước, trong và sau nghỉ Tết cổ truyền Nhâm Dần Hội Cựu chiến binh Khối
3 123-KH/ĐTN Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ IV, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027 Đoàn Khối
4 48,49 QĐ, 08/HD-CCB Các văn bản liên quan đến Đại hội 48,49/QĐ-CCB; 08/HD-CCB của Hội CCB Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đak Nông Hội Cựu chiến binh Khối
5 124BC, 50/KL-CCB BC và kết luận của Hội CCB Khối 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và chuẩn bị Đại hội Hội CCB Khối Hội Cựu chiến binh Khối
6 08/HD-CCB Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội Hội CCB Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027 Hội Cựu chiến binh Khối
7 122/CV-CCB CV gửi đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp QH khóa XIII và đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh đc Lê Đức Thọ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
STT Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Tải về
1 11-HD/ĐUK Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm cá ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng năm 2024 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
2 144-KH/ĐUK Kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Phong cách HCM, năm 2024 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
3 138-KH/ĐUK KH học tập nghị quyết TW 8 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
4 210-CV/BTGĐU V/v triển khai công tác thông tin, tuyên truyền trọng tâm trong tháng 12/2022 và năm 2023 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
5 83-KH/ĐUK KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII và các Nghị quyết của Bộ Chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
6 81-KH/ĐUK KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “ Mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, năm 2023 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
7 80-KH/ĐUK Kế hoạch triển khai công tác giáo dục LLCT, năm 2023 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
8 82-KH/ĐUK KH Tổ chức các hđ tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong 3 năm, 2023-2025 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
9 75-KH/ĐUK Kế hoạch Biên soạn "Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đăk Nông, giai đoạn 2004-2024 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
10 66-KH/ĐUK KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
STT Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Tải về
1 289-BC/ĐUK BC kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
2 25-CTr/ĐUK Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2024 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
3 07-CTR/UBKT Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của UBKT Đảng ủy Khối Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối
4 1524-TB/ĐUK Thông báo kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện NQ số 05-NQ/ĐUK Đối với đc Bí thư và Đảng ủy Báo Đăk Nông Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
5 767-QĐ/ĐUK Quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt triển khai thực hiện KH số 29 của ĐUK ... đối với chi bộ và đc Bí thư chi bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
6 768-QĐ Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kết luận số 1011-KL/ĐUK... đối với Đảng ủy Ngân hàng NN và PTNT và đc Phan Công Quế Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
7 1414-TB/ĐUK Thông báo kết luận kiểm tra ...đối với Đảng ủy và đc Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
8 1384-TB/ĐUK Thông báo kết luận kiểm tra Đảng ủy Cục Thuế và đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục thuế Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
9 1386-TB/ĐUK Thông báo kết luận kiểm tra Đảng ủy VP UBND tỉnh và đc Bí thư Đảng ủy Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
10 697-QĐ/ĐUK Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 1013-KL/ĐUK, ngày 08/11/2021 của BCH Đảng bộ Khối về thực hiện CCHC đối với đc BT và Đảng ủy Sở Tư pháp Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh