Thứ năm, 23/09/2021
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối

LỌC VĂN BẢN

STT Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Tải về
1 381-CV/UBKTĐUK V/v xem xét, xử lý trách nhiệm đối với đảng viên bị mất thẻ đảng viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối
2 401-CV/ĐUK Về việc phổ biến, quán triệt một số văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Trang
1
Showing 1 - 2 of 2 results.