Chủ nhật, 21/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối

LỌC VĂN BẢN

STT Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Tải về
1 289-BC/ĐUK BC kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
2 25-CTr/ĐUK Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2024 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
3 07-CTR/UBKT Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của UBKT Đảng ủy Khối Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối
4 1524-TB/ĐUK Thông báo kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện NQ số 05-NQ/ĐUK Đối với đc Bí thư và Đảng ủy Báo Đăk Nông Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
5 767-QĐ/ĐUK Quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt triển khai thực hiện KH số 29 của ĐUK ... đối với chi bộ và đc Bí thư chi bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
6 768-QĐ Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kết luận số 1011-KL/ĐUK... đối với Đảng ủy Ngân hàng NN và PTNT và đc Phan Công Quế Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
7 1414-TB/ĐUK Thông báo kết luận kiểm tra ...đối với Đảng ủy và đc Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
8 1384-TB/ĐUK Thông báo kết luận kiểm tra Đảng ủy Cục Thuế và đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục thuế Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
9 1386-TB/ĐUK Thông báo kết luận kiểm tra Đảng ủy VP UBND tỉnh và đc Bí thư Đảng ủy Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
10 697-QĐ/ĐUK Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 1013-KL/ĐUK, ngày 08/11/2021 của BCH Đảng bộ Khối về thực hiện CCHC đối với đc BT và Đảng ủy Sở Tư pháp Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
11 698-QĐ/ĐUK Văn bản đã ký số Trích yếu: Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Kết luận số 1103-KL/ĐUK ngày 12/12/2021 của BCH Đảng bộ khối về thực hiện QCDC đối với đc BT và Đảng ủy VPUBND tỉnh Đăk Nông Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
12 1268-TB/ĐUK Thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các NQ,CT của Đảng đối với Đảng ủy BHXH và đc Bí thư Đảng ủy Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
13 17-CTr/ĐUK Chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
14 91-BC/ĐUK BC kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
15 13-QĐ/ĐUK Quy định quy trình xem xét (đề nghị) thi hành kỷ luật đảng viên, áp dụng cho chi bộ trong Đảng bộ Khối Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
16 14-QĐ/ĐUK Quy định quy trình kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, áp dụng cho chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan và DN tỉnh Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
17 09-QĐ/ĐUK Quy trình kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm áp dụng cho UBKT Đảng ủy cơ sở Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
18 10-QĐ/ĐUK Quy định quy trình xem xét (đề nghị) thi hành kỷ luật chi bộ áp dụng cho UBKT Đảng ủy cơ sở Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
19 11-QĐ/ĐUK Quy định quy trình kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chi bộ áp dụng cho UBKT Đảng ủy cơ sở Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
20 12-QĐ/ĐUK Quy định quy trình xem xét (đề nghị) thi hành kỷ luật đảng viên áp dụng cho Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Trang
1
Showing 1 - 20 of 22 results.