Thứ sáu, 02/06/2023
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Văn bản tham khảo

LỌC VĂN BẢN

STT Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Tải về
1 103-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kất luận số 01-KL/TW ... Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
2 1455-KL/ĐUK Kết luận Hội nghị lần thứ 8, BCH Đảng bộ Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Hội nghị mở rộng) Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
3 29-GM/ĐUK GIẤY MỜI Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 8, (mở rộng) Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
4 07-HD/ĐUK Hướng dẫn đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị ... Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
5 707-CV/ĐUK V/v mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 7 (mở rộng Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
6 03-QC/ĐUK Quy chế hoạt động của Tổ theo dõi phụ trách cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
7 45-KH/ĐUK Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2022 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
8 96-BC/ĐUK Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2022 một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2022 Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
9 74-BC/ĐUK BC tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2021 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
10 15-CTr/ĐUK Thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
STT Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Tải về
1 33-SL/VPĐUK Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối