Thứ năm, 23/09/2021
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Văn bản tham khảo

LỌC VĂN BẢN

STT Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Tải về
1 31-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU, ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
2 485-CV/ĐUK Công văn đăng ký xây dựng mô hình điển hình và giải quyết các vấn đề nổi cộm Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
3 475-CV/ĐUK Phát động cuộc thi "Tìm hiểu Biển, Đảo Việt Nam và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển" Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
4 69-BC/ĐUK Báo cáo kết quả tháng 8, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
5 13-CTr/ĐUK Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần thứ XII.. Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
6 77-CV/BTGĐU V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ, 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển và gửi đề cương tuyên truyền Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
7 27-SL/VPĐUK Nghị quyết về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
8 26-SL/VPĐUK Nghị quyết về phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
9 09-CTR/ĐUK Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về đổi mới, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối
10 442-CV/ĐUK Về việc triển khai thực hiện các Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối