Thứ hai, 05/12/2022
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Văn phòng Đảng ủy Khối

LỌC VĂN BẢN

STT Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Tải về
1 915-CV/ĐUK Công văn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
2 74-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Chương trình số 45-CTr/TU, ngày 07/9/2022 của Tỉnh ủy Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
3 833-CV/ĐUK V/v mời dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
4 1472-TB/ĐUK Thông báo triệu tập hội nghị lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2022 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
5 1274-TB/ĐUK TBKL kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chi ủy Nhiệm kỳ 2020-2025 và trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện của đc Bí thư chi bộ Hội CTĐ tỉnh Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
6 104-BC/ĐUK Báo cáo tháng 4 phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2022 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
7 100-BC/ĐUK Báo cáo công tác quý I triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
8 54-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 01/011/2021 của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Đăk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
9 86-BC/ĐUK BC tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2021 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
10 582-CV/ĐUK Công văn hạn chế lên Cơ quan ĐUK để phòng chống dịch Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
11 1013-KL/ĐUK Kết luận của BCH Đảng bộ Khối Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của TCCS đảng trong thực hiện cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
12 1014-KL/ĐUK Kết luận của BCH Đảng bộ Khối Về tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
13 78-BC/ĐUK BC kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
14 32-SL/VPĐUK Chương trình thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
15 31-SL/VPĐUK Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần thứ XII về nâng cao chất lượng dạy và học gắn với việc triển khai Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
16 28-SL/VPĐUK Nghị quyết Tỉnh ủy Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
Trang
1
Showing 1 - 16 of 16 results.