Thứ hai, 11/12/2023
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Văn phòng Đảng ủy Khối

LỌC VĂN BẢN

STT Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Tải về
1 250-BC/ĐUK Báo cáo nhiệm vụ tháng 8/2023 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
2 213-BC/ĐUK BC tháng 5 phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
3 115-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Chuyển đổi số trong công tác Đảng từ nhận thức đến hành động " Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
4 180-BC/ĐUK Bc Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2023 một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
5 174-BC/ĐUK BC tháng 01 năm 2023, phương hướng nhiệm vụ tháng 02/2023 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
6 1021-CV/ĐUK Công văn thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nguyên đán xuân Quý Mão năm 2023 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
7 85-KH/ĐUK KH thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 04/11/2022 của BTV Tỉnh ủy , thực hiện nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC Đăk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
8 154-BC/ĐUK BC tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2022 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
9 915-CV/ĐUK Công văn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
10 74-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Chương trình số 45-CTr/TU, ngày 07/9/2022 của Tỉnh ủy Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
11 833-CV/ĐUK V/v mời dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
12 1472-TB/ĐUK Thông báo triệu tập hội nghị lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2022 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
13 1274-TB/ĐUK TBKL kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chi ủy Nhiệm kỳ 2020-2025 và trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện của đc Bí thư chi bộ Hội CTĐ tỉnh Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
14 104-BC/ĐUK Báo cáo tháng 4 phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2022 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
15 100-BC/ĐUK Báo cáo công tác quý I triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
16 54-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 01/011/2021 của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Đăk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
17 86-BC/ĐUK BC tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2021 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
18 582-CV/ĐUK Công văn hạn chế lên Cơ quan ĐUK để phòng chống dịch Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
19 1013-KL/ĐUK Kết luận của BCH Đảng bộ Khối Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của TCCS đảng trong thực hiện cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
20 1014-KL/ĐUK Kết luận của BCH Đảng bộ Khối Về tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Trang
1
Showing 1 - 20 of 24 results.