Thứ năm, 23/09/2021
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Giải đáp thắc mắc

icon-questionCÂU HỎI 1:
Đảng viên dự kiến tham gia cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có phải tiến hành thực hiện quy trình kết luận về tiêu chuẩn chính trị không? Có phải thực hiện công tác quy hoạch không?

Theo Điểm 10.1, Quy định 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương “Thi hành Điều lệ Đảng”: “Hệ thống tổ chức của Đảng được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn; cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp Trung ương” (gồm 4 cấp từ cấp cơ sở đến cấp Trung ương).

Tại Khoản 2, Điều 2, Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”: "… cán bộ, đảng viên được đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu để bầu vào cấp ủy các cấp…".

Như vậy, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở không phải là một cấp trong hệ thống tổ chức Đảng nên không phải thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy; không phải thực hiện kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị khi giới thiệu tham gia cấp ủy.

Thuộc nghiệp vụ: Ban Tổ chức
Người đăng: Bùi Thành Công - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối