Thứ sáu, 02/06/2023
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Liên Hệ

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH ĐẮK NÔNG

Địa chỉ: Trung tâm hành chính Tỉnh ủy Đắk Nông, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Số điện thoại: Văn thư - 02613.544.354; Văn phòng - 02613.547.574; Bí thư Đảng ủy Khối - 02613.503.999

Fax: 02613.544.354

Email: dukccqdno@gmail.com

 

FORM LIÊN HỆ

 

349243