Thứ năm, 23/09/2021
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Thực hiện nhiệm vụ chính trị

Công đoàn tỉnh Đắk Nông triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”.

Trao nhà mái ấm công đoàn

Thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ngày 11/01/2021, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ trao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Huỳnh Thị Ngọc Thường, đoàn viên công đoàn Trung tâm Y tế huyện Đắk Song, trực thuộc Công đoàn Ngành Y tế.

Trang
1
Showing 1 - 10 of 84 results.