Chủ nhật, 14/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (mở rộng) lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 04/7/2023, tại Hội trường 200 chỗ, Trung tâm Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (mở rộng) nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Điểu K’ Ré - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các đoàn thể, Văn phòng Đảng ủy Khối và đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Văn Dự - Phó bí thư Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được xem video về kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV. Hội nghị cũng được nghe Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành hành Đảng bộ Khối giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và một số nội dung khác.

Theo Báo cáo đánh giá tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối bám sát Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2023, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ bản đảm bảo tiến độ, dự kiến một số chỉ tiêu sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành 34/68 nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đạt 50% kế hoạch. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt một số kết quả tích cực; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đổi mới và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, hướng dẫn của Đảng. 100% đảng viên, 95% quần chúng trong Đảng bộ Khối được nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% TCCS đảng triển khai chuyên đề năm 2023; duy trì nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; quan tâm lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện chuyển giao 04 tổ chức đảng và 359 đảng viên theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư được thực hiện nghiêm túc. Cho ý kiến về công tác cán bộ, kiện toàn cấp ủy cơ sở, kết luận bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện kịp thời; công tác phát triển đảng viên được chú trọng cả về số lượng và chất lượng, đã kết nạp 64/120 đảng viên, đạt 53,3%, công nhận đảng viên chính thức 62 đồng chí, tổng số đảng viên của Đảng bộ Khối hiện nay 3.070 đồng chí. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ; Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã triển khai kiểm tra đạt 80% kế hoạch; cấp ủy các TCCS đảng đã kiểm tra tổ chức đảng đạt 53,57%, đảng viên đạt 52,31%; giám sát tổ chức đảng đạt 50%, đảng viên đạt 55,82% kế hoạch. Thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đổi mới nội dung hoạt động, sát thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; lãnh đạo Công đoàn Viên chức chỉ đạo thành công đại hội công đoàn cơ sở; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết đến giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra, dự kiến một số chỉ tiêu sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 Hội nghị đã được nghe các ý kiến thảo luận của các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng, cơ bản nhất trí với các Dự thảo Báo cáo mà Hội nghị đã trình bày, nội dung tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên hiện nay; một số khó khăn trong việc xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Một số doanh nghiệp khó khăn trong thoái vốn; khó khắn trong công tác lãnh đạo chuyên môn của cấp ủy tại các đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ một phần kinh phí...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Điểu K’ Ré - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả Đảng bộ Khối đã đạt được thời gian qua; đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ thời gian tới: Quyết tâm, quyết liệt, đề ra các giải pháp đột phá thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, góp phần vào kết quả chung của tỉnh; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với kiện toàn, sắp xếp bộ máy xây dựng cơ quan các đoàn thể; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hoạt động các đoàn thể, giáo dục truyền thống cách mạng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối xin tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các ý kiến phát biểu của các tổ chức cơ sở đảng tại Hội nghị, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới: Cấp ủy tiếp tục phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao, góp phần vào kết quả chung của tỉnh. Cấp ủy cần xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường giáo dục lý luận chính trị tư tưởng, chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng; thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung thực hiện quy chế làm việc cấp ủy, cơ quan, chương trình làm việc của cấp ủy, đặc biệt là quy chế mẫu, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là kiểm tra vai trò của cấp ủy trong việc thực hiện quy chế làm việc, trách nhiệm nêu gương, kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng lãng phí. Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, quan tâm tạo điều kiện cho các đại biểu bám sát các chỉ tiêu nghị quyết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả, quyết tâm xây dựng mô hình Chi bộ 4 tốt, Đảng bộ 4 tốt, là cơ sở nâng cao chất lượng tổ chức đảng, xếp loại tổ chức đảng. Triển khai tốt 02 cuộc thi mô hình học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi. Đồng chí chủ trì cũng nhấn mạnh Đề nghị cấp ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đổi mới, nâng cao đạo đức công vụ, phát huy chất lượng tham mưu của cán bộ đảng viên.

Hội nghị cũng đã thực hiện quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 02 đồng chí; Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối 01 đồng chí, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trần Thị Sang - Đảng ủy Khối