Thứ tư, 29/11/2023
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Khối Thi đua số 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ký kết giao ước thi đua năm 2023

Thực hiện Quyết định số 354/QĐ-UBND, ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về ban hành Quy định tổ chức và hoạt động cụm, khối thi đua tỉnh Đắk Nông; nhằm kịp thời và triển khai tốt các phong trào thi đua, hoạt động của Khối thi đua số 2 năm 2023, ngày 24/02/2023, tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Khối thi đua số 2 tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Công Bằng - Phó Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị Khối thi đua số 2: Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông và Báo Đắk Nông. Đồng chí Nguyễn Văn Dự - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đại diện đơn vị Khối trưởng đồng chí Nguyễn Viết Bé - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đại diện đơn vị Khối phó đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các thành viên trong khối đã thảo luận và thống nhất ký kết giao ước thi đua với các nội dung: (1) Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị Khối thi đua số 2 được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu 100% tổ chức đảng, đoàn thể của các đơn vị đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hóa, đạt an toàn về an ninh, trật tự, 95% gia đình cán bộ, công chức đạt gia đình văn hóa. (2) 100% các đơn vị trong Khối hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua các cấp phát động và tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động thiết thực, phù hợp đặc điểm tình hình cơ quan, đơn vị, nhất là phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh. (3) 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi đơn vị đăng ký và triển khai thực hiện có hiệu quả ít nhất 01 mô hình điển hình tiên tiến. (4) 100% các đơn vị trong Khối thi đua xây dựng đoàn kết nội bộ trong cơ quan, không để xảy ra tình trạng đơn thư, khiếu nại; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên.

Hội nghị cũng thống nhất tổ chức ít nhất 01 hoạt động chung của Khối về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động giao lưu, hoạt động nhân đạo, từ thiện...; cuối năm, bình chọn, giới thiệu 01 mô hình mới, cách làm hay về công tác thi đua hiệu quả, thiết thực nhất để tuyên dương và nhân rộng trong Khối; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm khác và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Nguyễn Thị Ngọc - Đảng ủy Khối