Thứ sáu, 02/06/2023
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Trụ sở Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH ĐẮK NÔNG

Địa chỉ: Trung tâm hành chính Tỉnh ủy Đắk Nông, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Số điện thoại: Văn thư - 02613.544.354; Văn phòng - 02613.547.574; Bí thư Đảng ủy Khối - 02613.503.999 - Fax: 02613.544.354 - Email: dukccqdno@gmail.com