Thứ bảy, 13/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Trụ sở Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH ĐẮK NÔNG

Địa chỉ: Trung tâm hành chính Tỉnh ủy Đắk Nông, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Số điện thoại: Văn thư - 02613.544.354; Văn phòng - 02613.547.574; Bí thư Đảng ủy Khối - 02613.503.999 - Fax: 02613.544.354 - Email: dukccqdno@gmail.com