Thứ sáu, 22/09/2023
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội Đảng các cấp đến hết quý III/2021

Số hiệu 77-BC/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội Đảng các cấp đến hết quý III/2021 tại đây

FILE ĐÍNH KÈM