Thứ ba, 16/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Báo cáo Tổng kết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

Số hiệu 76-BC/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

BC Tổng kết về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tại đây và tại đây

FILE ĐÍNH KÈM