Thứ tư, 19/06/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

KL của BCH Đảng bộ Khối về việc tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông

Số hiệu 1017-KL/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

KL của BCH Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng sinh hạt chi bộ /uploads/files/VB%20Ban%20To%20chuc/signed-signed-kl%20thuc%20hien%20nq%2004%2014%20ve%20sinh%20hoat%20chi%20bo%20(1).pdf

FILE ĐÍNH KÈM