Chủ nhật, 14/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Về việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng năm 2021

Số hiệu 320-CV/BTCĐUK
Đơn vị
ban hành
Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
Thể loại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Văn bản kiểm điểm đảng viên năm 2021 tại đây

Các văn bản đính kèm tại đây: File 1, File 2, File 3, File 4

FILE ĐÍNH KÈM