Thứ sáu, 22/09/2023
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Về việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng năm 2021

Số hiệu 320-CV/BTCĐUK
Đơn vị
ban hành
Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
Thể loại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Văn bản kiểm điểm đảng viên năm 2021 tại đây

Các văn bản đính kèm tại đây: File 1, File 2, File 3, File 4

FILE ĐÍNH KÈM