Thứ sáu, 24/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Bảo đảm phát triển an toàn, bền vững Quỹ Bảo hiểm xã hội

Chiều 27/10, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tiếp tục thảo luận trực tuyến về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020; việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân trong 2 năm 2019-2020.

Đồng chí Dương Khắc Mai, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng các ĐBQH tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông. 

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Dương Khắc Mai, cùng các ĐBQH tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Các đại biểu đánh giá cao việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần đầu tiên quyết định báo cáo về thực hiện chính sách BHXH, quản lý và sử dụng Quỹ BHXH. Trước đây, báo cáo chỉ gửi tới ĐBQH tự nghiên cứu và phát biểu về tình hình kinh tế-xã hội. Từ đó, cho thấy tầm quan trọng việc thực hiện quản lý chính sách BHXH, BHYT. 

Về cơ bản, các văn bản đã bảo đảm việc triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của các luật. Tuy nhiên, một số chính sách, quy định được ban hành, nhưng chưa đi vào cuộc sống; nhiều vướng mắc, bất cập, hạn chế của Luật BHXH đã được chỉ ra, nhưng chậm được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang đề nghị cần có giải pháp bảo đảm phát triển an toàn, bền vững Quỹ BHXH

Phát biểu thảo luận tại hội trường Quốc hội, đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông đánh giá cao việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành BHXH trong việc cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Qua thực tế, đại biểu kiến nghị tiếp tục cắt giảm chi phí quản lý Quỹ BHXH, BHTN trong bối cảnh tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý quỹ và quyết liệt sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn. Các chỉ tiêu này do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và chi phí quản lý phải được gắn với kết quả phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm hiệu quả từ hoạt động của quỹ.

Nguyên tắc đầu tư từ Quỹ BHXH là bảo toàn hiệu quả và thu hồi được vốn đầu tư nhưng việc đầu tư quỹ vào các ngân hàng thương mại gặp khó khăn. Do đó, Chính phủ sớm chỉ đạo, đề xuất sửa đổi Luật BHXH, Luật việc làm và các luật có liên quan theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Trung ương. Đó là đa dạng hóa danh mục cơ cấu đầu tư Quỹ BHXH theo nguyên tắc an toàn, bền vững và hiệu quả, nhất là ưu tiên đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, nhất là trái phiếu dài hạn. 

Chính phủ nghiên cứu từng bước mở rộng sang các lĩnh vực có khả năng sinh lời cao, từng bước có lộ trình đầu tư một khoản tiền nhàn rỗi của quỹ thông qua ủy thác đầu tư tại thị trường trong nước và quốc tế, bảo đảm an toàn, bền vững.