Thứ tư, 24/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!
http://dukccq.daknong.gov.vn/hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh
http://dukccq.daknong.gov.vn/danh-ba-dien-thoai
http://dukccq.daknong.gov.vn/thu-dien-tu
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/