Chủ nhật, 14/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Bộ máy tổ chức nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1202-QĐ/TU, ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, trên cơ sở sáp nhập từ 02 Đảng bộ Khối của tỉnh (Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh)

Danh sách BCH Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách BCH Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách các TCCS đảng trực thuộc

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH ĐẮK NÔNG

Bộ máy tổ chức nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng bộ Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Đăk Nông (nay là Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) được thành lập theo Quyết định số 42 -QĐ/TU ngày 16/01/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đăk Nông.

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông là cấp uỷ trực thuộc Tỉnh ủy Đắk Nông và là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong Khối.

Trang
1
Showing 1 - 7 of 7 results.