Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

LỌC VĂN BẢN

STT Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Tải về
1 11-HD/ĐUK Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm cá ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng năm 2024 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
2 144-KH/ĐUK Kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Phong cách HCM, năm 2024 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
3 138-KH/ĐUK KH học tập nghị quyết TW 8 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
4 210-CV/BTGĐU V/v triển khai công tác thông tin, tuyên truyền trọng tâm trong tháng 12/2022 và năm 2023 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
5 83-KH/ĐUK KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII và các Nghị quyết của Bộ Chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
6 81-KH/ĐUK KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “ Mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, năm 2023 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
7 80-KH/ĐUK Kế hoạch triển khai công tác giáo dục LLCT, năm 2023 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
8 82-KH/ĐUK KH Tổ chức các hđ tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong 3 năm, 2023-2025 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
9 75-KH/ĐUK Kế hoạch Biên soạn "Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đăk Nông, giai đoạn 2004-2024 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
10 66-KH/ĐUK KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
11 55-KH/ĐUK KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiệnKết luận, Quy định của Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
12 53-KH/BBT Kế hoạch hoạt động Website Đảng bộ Khối năm 2022 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
13 53-KH/ĐUK Kế hoạch hoạt động Website năm 2022 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
14 647-CV/ĐUK Công văn về việc quán triệt triển khai thực hiện Chương trình số 35,36-CTr/TU Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
15 645-CV/ĐUK Công văn triển khai hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
16 79-BC/ĐUK BC Tổng kết thực hiện Nghị quyết 07-NQ/ĐUK, ngày 12/7/2016 của Đảng ủy Khối “Về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của Đảng” Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
17 1011-KL/ĐUK Kết luận của BCH Đảng bộ Khối “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của Đảng trong thời gian tới” Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
18 95-CV/BTGĐUK Công văn định hướng tuyên truyền tháng 11 năm 2021 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
19 88-CV/BTGĐU Công văn tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu của Đảng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
20 04-HD/ĐUK Hướng dẫn nội dung, trình tự sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Trang
1
Showing 1 - 20 of 20 results.