Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông dự Hội nghị trực tuyến triển khai công công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2024

Ngày 21/02/2024, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2024 của Ngành.

Tham gia Hội nghị tại điểm cầu BHXH tỉnh Đắk Nông đồng chí Trần Ngọc Quân - Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cùng lãnh đạo, viên chức Văn phòng, các phòng nghiệp vụ liên quan và đại diện lãnh đạo các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Ngọc Quân - Phó Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì tại điểm cầu BHXH tỉnh Đắk Nông

Năm 2023, mặc dù triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức song toàn Ngành đã nỗ lực, quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT; vượt số thu và số tiền chậm đóng giảm sâu nhất từ trước đến nay. Trong đó, kết quả nổi bật như: tỷ lệ người tham gia BHXH, BHTN lần lượt đạt 39,25%; 31,6% lực lượng lao động trong độ tuổi; tỷ lệ bao phủ BHYT tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân, đạt 93,35% dân số (vượt 0,15% so với Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ) với trên 93,3 triệu người tham gia và là chỉ tiêu kinh tế - xã hội, vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội. Tỷ lệ số tiền chậm đóng/số phải thu BHXH, BHYT, BHTN thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây (giảm từ 6% năm 2016 xuống còn 2,69%). Đến nay, đã có 22/63 tỉnh huy động ngân sách địa phương hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện, 62/63 tỉnh hỗ trợ tham gia BHYT...

Năm 2024, tỷ lệ lao động quay lại làm việc ở các địa phương khá lạc quan, có những địa phương đạt tỷ lệ 100%... Tuy nhiên, dự báo trong năm sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi tiếp tục cần triển khai đồng bộ, mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp đôn đốc thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Căn cứ kế hoạch được giao, BHXH tỉnh giao chỉ tiêu cho từng huyện, tổ chức dịch vụ thu và triển khai các giải pháp để phát triển người tham gia trên địa bàn; phát động phong trào thi đua trong công tác thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN để động viên, khích lệ các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, sáng kiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tỉnh bám sát tình hình thực tiễn, chỉ đạo triển khai mạnh các giải pháp thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trong đó vận dụng sáng tạo, linh hoạt các bài học kinh nghiệm, tiếp tục tranh thủ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương; xây dựng kịch bản thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024, giao chỉ tiêu và yêu cầu BHXH các huyện nhanh chóng triển khai; chú trọng nhân rộng các mô hình hay, phù hợp; đẩy mạnh truyền thông, nâng cao niềm tin, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp… quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.