Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

BHXH tỉnh Đắk Nông tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, công tác kiến nghị khởi tố và giám định tư pháp theo vụ việc lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT

Sáng ngày 18/10/2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, công tác kiến nghị khởi tố và giám định tư pháp theo vụ việc lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT, tại điểm cầu BHXH Việt Nam và 63 điểm cầu BHXH các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu BHXH Việt Nam, đồng chí Chu Mạnh Sinh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị, tại điểm cầu BHXH tỉnh tham dự, chủ trì hội nghị đồng chí Hồ Tấn Lộc - Phó Giám đốc BHXH tỉnh cùng lãnh đạo phòng và 01 viên chức phụ trách các phòng: Giám định BHYT, Kế hoạch - Tài chính, Chế độ BHXH, Quản lý Thu - Sổ, Thẻ, Thanh tra - Kiểm tra, Văn phòng cùng tham dự.

Quang cảnh tại hội nghị

Các nội dung chính tại Hội nghị: Tập huấn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; Tập huấn về giám định tư pháp theo vụ việc lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT và trao đổi, giải đáp vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác pháp chế tại địa phương.

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp chế - BHXH Việt Nam đã hướng dẫn các liên quan như vi phạm hành chính, các văn bản pháp hướng dẫn như Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Xử lý vi phạm hành chính; những vi định về kiểm tra xư lý trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nguồn văn bản hướng dẫn, quy định; Giám định tư pháp theo vụ việc; Quy trình tiếp nhận trung cầu giám định tư pháp lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT; Quy trình, thời hạn giám đinh tư pháp lĩnh vực BHXH, BHTN. Bên cạnh đó Hội nghị cũng đã tổ chức thảo luận, báo cáo những thuận lợi, khó khăn từ BHXH các địa phương để Lãnh đạo ngành kịp thời tháo gỡ và đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện theo đúng quy định trong thời gian tới.

Qua hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ngành, đồng chí Chu Mạnh Sinh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã kết luận các nội dung của Hội nghị đồng thời đánh giá chung tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, công tác kiến nghị khởi tố và giám định tư pháp theo vụ việc lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó đồng chí cũng yêu cầu BHXH các địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đợn vị ở địa phương cúng như BHXH Việt Nam để tháo gỡ những khó khăn kịp thời, tìm ra những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao, thực hiện hiệu quả thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, công tác kiến nghị khởi tố và giám định tư pháp theo vụ việc lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT. Đặc biệt tăng cường kiểm tra giám sát, đẩy mạnh truyền thông trên thông tin đại chúng để nâng cao ý thức thực thi pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.