Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

BHXH tỉnh Đắk Nông tiếp tục tăng cường phòng chống dịch Covid-19

Trước tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên cả nước, BHXH tỉnh đã ban hành văn bản số 906/BHXH-VP gửi các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh, về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, BHXH tỉnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ cũng như BHXH các huyện nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy và của ngành.

BHXH tỉnh đã trang bị khẩu trang y tế, nước rửa tay sạch khuẩn tại các phòng làm việc, tại bộ phận một cửa, đảm bảo toàn bộ viên chức đều phải mang khẩu trang trong quá trình tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân; trang bị bảng hướng dẫn cách phòng tránh dịch Covid-19, nước rửa tay sạch khuẩn, máy đo thân nhiệt tại cửa ra vào bộ phận một cửa, tại đây sẽ hướng dẫn người dân rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt để đảm bảo và kiểm tra sức khỏe trước khi liên hệ công tác.

Việc chủ động phòng, chống dịch và nâng cao ý thức của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, nhằm góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

Được biết, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực phòng, chống dịch Covid-19.

Nguyễn Thị Ngọc