Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

BHXH tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 18/01/2024, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Tấn Lộc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh; đồng chí Trần Ngọc Quân - ĐUV, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cùng toàn thể lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng các phòng nghiệp vụ BHXH các huyện. Đồng chí Hồ Hữu Tuấn - Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Nông dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe và xem pbáo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023 theo đó tính đến ngày 31/12/2023, toàn tỉnh có 614.311 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó số người tham gia BHXH bắt buộc là 34.931 người, đạt 100,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 15.764 người, đạt 105,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHTN là 29.441 người, đạt 100,9% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHYT là 598.547 người, đạt 100,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tỷ lệ bảo phủ BHYT đạt 92,75%/92,75% so với kế hoạch UBND tỉnh giao, Tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 15 % lực lượng lao động trong độ tuổi.

Công tác thu, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 1.225.950 triệu đồng, đạt 101.6% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT năm 2023 là 45.166 triệu đồng, chiếm 3,25% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Công tác chi các chế độ với tổng số tiền chi là 610.763 triệu đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Đảm bảo thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 876.236 lượt người, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, với tổng kinh phí chi trả là 281.500 triệu đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được ưu tiên, quan tâm chỉ đạo, được triển khai theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin các phần mềm trong quản lý và giải quyết nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả trong toàn tỉnh, trong đó đáng chú ý là thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết đối với 01 TTHC thuộc lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và 04 TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH. Trong năm công tác thanh tra, kiểm tra cũng được tăng cường và hiệu quả số đơn vị đã thực hiện thanh tra, kiểm tra là 146/124 đơn vị, đạt tỷ lệ 118% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó: thanh tra chuyên ngành 77 đơn vị, thanh tra chuyên ngành đột xuất 11 đơn vị, thanh tra liên ngành 08 đơn vị, thanh tra liên ngành đột xuất 07 đơn vị; kiểm tra 05 đơn vị nội bộ, 04 cơ sở khám chữa bệnh, 29 đơn vị sử dụng lao động, 03 tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT - đại diện chi trả và kiểm tra đột xuất 02 cơ sở khám chữa bệnh (kiểm tra đột xuất 04 cơ sở khám chữa bệnh nhưng có 02 đơn vị là trạm y tế xã không nhập được phần mềm Thanh tra kiểm tra).

 Hội nghị đã thảo luận chia sẻ những kết quả đạt được trong triển khai nhiệm vụ năm 2023; những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và thông qua Hội nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời. Hội nghị đã khen thưởng cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023; đồng thời phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa thủ trưởng các đơn vị.

 

 

 

 

 

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Hữu Tuấn - Giám đốc BHXH tỉnh ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, đồng chí đề nghị trong năm 2024, các đơn vị cần triển khai số nhiệm vụ:

Một là, chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp chặc chẽ với các cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Hai là, thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, giảm tỷ lệ nợ thấp nhất; thực hiện đồng bộ dữ liệu căn cước công dân vào cơ sở dữ liệu nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Ba là, tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo chi trả chính sách kịp thời cho người thụ hưởng.

Bốn là, nâng cao hiệu quả giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, phối hợp với Ngành y tế để kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, vi phạm pháp luật BHXH, BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Sáu là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động phải đoàn kết đồng lòng để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2024.

Tấn Phát