Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Công tác tuyên truyền và cải cách hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội góp phần vượt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân

Xác định Bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2019, phát huy những kết quả đạt được của những năm trước, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực BHXH tiếp tục được ngành BHXH tỉnh triển khai đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, tọa đàm đối thoại trực tiếp với người lao động, người dân; tuyên truyền lưu động tại các khu đông dân cư; duy trì phối hợp với các cơ quan báo đài đăng tải, phát sóng các chuyên trang, chuyên mục về BHXH, BHYT; công khai các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT cũng như thường xuyên đăng các tin, bài về các hoạt động thực hiện chế độ, chính sách BHXH.

Duy trì công tác phối hợp tuyên truyền với các sở, ban, ngành địa phương trong thực hiện công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT như: phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức 07 hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại các xã có người dân công giáo ở huyện Đắk Mil, Đắk Song, Cư Jút; với Báo Đắk Nông thực hiện 10 chuyên mục BHXH, BHYT trên Báo Đắk Nông; với trang thông tin điện tử Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đăng các thông tin mới về các chính sách BHXH, BHYT các văn bản nhắc nhở các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT; với đài phát thanh và truyền hình thực hiện 6 chuyên mục phát thanh, 8 chuyên mục truyền hình về BHXH, BHYT; với phòng Tổng hợp Thông tin, Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ đăng tải các bài viết, các thông tin tuyên truyền về các chính sách BHXH, BHYT và kết quả thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội… và tổ chức cấp phát tờ rơi tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đúng đối tượng. Ngoài ra, BHXH tỉnh còn tập trung phát triển hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT đến từng thôn, bon, tổ dân phố (đến nay đã phát triển được 96 đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh); đào tạo kiến thức cơ bản, kỹ năng tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, vận động, khai thác phát triển đối tượng tham gia; phối hợp, tạo điều kiện cho các cấp, các ngành tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại doanh nghiệp; đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho người lao động thực hiện đúng nội quy, quy chế của doanh nghiệp…

Cùng với công tác tuyên truyền, việc chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được BHXH tỉnh quan tâm, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác ngành. Theo đó, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, BHXH tỉnh đều đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, phân công trách nhiệm, tạo thuận lợi cho các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh triển khai thực hiện… Năm 2019, hoàn thành 100% nội dung, nhiệm vụ kế hoạch cải của đơn vị, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt 98.5%/năm; việc xin lỗi người dân, đơn vị khi để xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn, đạt 91%/năm (tăng 82.4% so với năm 2018); rút ngắn thời gian giải quyết của 03 TTHC thuộc 02 lĩnh vực; thực hiện quy trình ký số điện tử hồ sơ thu, cấp sổ, thẻ, giải quyết chế độ BHXH, qua đó đã giảm được giấy tờ, thời gian trình ký... so với hồ sơ giấy trước đây; Thực hiện gộp hai quy trình giảm lao động và giải quyết chế độ tử tuất thành một, đã giảm đươc một bước thực hiện, giảm 0.5 ngày, giảm thời gian tiếp nhận của cán bộ 01 cửa, giảm thời gian đi lại cho người dân, đơn vị, giảm chi phí chuyển phát… Việc gắn công tác thi đua, khen thưởng với thực hiện nhiệm vụ CCHC tiếp tục được BHXH tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong công việc.

Từ kết quả của công tác tuyên truyền và công tác cải cách hành chính, năm 2019 tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng 4% so với năm 2018; Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 88%/87,3%, vượt 0,7% chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2019 được Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg; Tỷ lệ bao phủ BHXH bắt buộc đạt 9,8% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Về số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 979 tỷ 284 triệu đồng, đạt 104% so với kế hoạch, việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động đã được BHXH các đơn vị, địa phương thực hiện kịp thời, chính xác theo đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Năm 2020, đồng hành với việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, BHXH tỉnh Đắk Nông tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, tập trung vào nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người lao động tại các khu công nghiệp, hợp tác xã. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí… giúp doanh nghiệp và người dân hiểu rõ được quyền và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT, nâng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa trong giải quyết các khâu nghiệp vụ, quản lý hành chính vào hoạt động của Ngành theo hướng hiện đại; sử dụng phần mềm hệ thống thông tin BHXH tỉnh Đắk Nông và triển khai ứng dụng các phần mềm mới; cải cách thái độ ứng xử và phong cách phục vụ của cán bộ, viên chức ngành BHXH tạo chuyển biến tích cực theo mục tiêu phục vụ người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN tốt nhất.

Thanh Tùng