Thứ sáu, 24/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đắk Nông, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 88,6%

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên toàn tỉnh Đắk Nông là 575.332 người, đạt 98,66% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,6%, thấp hơn 2,96% chỉ tiêu UBND tỉnh giao trong năm 2021 (91,56%); tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 520 tỷ 238 triệu đồng, đạt 46% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2020; tổng số nợ là 65 tỷ 248 triệu đồng, chiếm tỷ lệ nợ 5,46%, giảm 8,39% so với cùng kỳ năm trước, một số đơn vị khó thu như Công ty TNHH MTV Nam Nung nợ 80 tháng, số tiền là 21 tỷ 517 triệu đồng; Chi nhánh Tây Nguyên Công ty TNHH Một thành viên 508 nợ 129 tháng, số tiền 3 tỷ 727 triệu đồng; Công ty cổ phần Đông Bắc nợ 98 tháng, số tiền là 1 tỷ 252 triệu đồng...

Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết chế độ, chính sách được BHXH tỉnh được thực hiện kịp thời, việc tiếp nhận và giải quyết các chế độ BHXH đảm bảo đúng theo quy trình, quy định của Ngành. Số người hưởng chế độ BHXH ước 6 tháng đầu năm là 2.626 người, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. BHXH tỉnh đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 371.382 lượt người, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước, tổng số chi BHXH, BHYT, BHTN là 332 tỷ 671 triệu đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 45% so với dự toán được giao.

Trước diễn biến của tình hình dịch Covid-19, BHXH tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác thông tin, truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cho nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và gắn liền với phát triển người tham gia; lựa chọn hình thức truyền thông phù hợp, đảm bảo hiệu quả, trong đó tập trung phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương gia tăng thời lượng, số lượng các chuyên trang, chuyên mục; phối hợp hệ thống Đài Phát thanh huyện, Đài Truyền thanh xã, phường thường xuyên đăng tải nội dung thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phối hợp với Bưu điện các cấp tổ chức 31 hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện với kết quả có 316 người tham gia BHXH tự nguyện…

Công tác cải cách hành chính, mở rộng hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT được BHXH tỉnh quan tâm nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, đã thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết đối với 04 TTHC thuộc lĩnh vực chế độ BHXH; triển khai và thực hiện tốt “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”; toàn tỉnh có 127 đại lý, 501 điểm thu, 696 nhân viên đại lý, được đào tạo cơ bản và được cấp thẻ đại lý theo quy định.

Để đạt và vượt chỉ tiêu 91,56% bao phủ BHYT toàn dân do UBND tỉnh giao trong năm 2021, bên cạnh việc hủ động tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy các cấp về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chính sách BHXH, BHYT. BHXH tỉnh Đắk Nông tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể, địa phương, các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, tập trung vào nhóm là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người lao động tại các Khu công nghiệp, hợp tác xã. Tăng cường khai thác, phát triển người tham gia theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT (sửa đổi); đẩy mạnh khai thác BHYT hộ gia đình, hộ Nông lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, phát triển ổn định người tham gia BHYT, tiến đến BHYT toàn dân theo lộ trình đề ra, thực hiện thắng lợi tiêu chí BHYT trong bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tăng cường công tác quản lý tài chính; cải cách phương thức, thủ tục thanh toán, chi trả, quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo chính xác, kịp thời đúng quy định của Nhà nước cho người thụ hưởng. Nâng cao hiệu quả giám định thanh toán chi phí KCB BHYT bằng dữ liệu điện tử đối với tất cả các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa, tăng cường công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử; chủ động và phối hợp với Ngành Y tế kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở KCB BHYT theo cảnh báo từ Hệ thống; đồng thời giải quyết nhanh chóng, kịp thời chế độ cho người dân tham gia BHYT.

Thanh Tùng