Thứ ba, 28/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông

Xác định công tác cải cách hành chính của ngành nói chung và của Cơ quan BHXH tỉnh nói riêng là đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Vì vậy, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ này và đạt được những kết quả quan trọng.

Theo đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy BHXH tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 383-KH/ĐU, ngày 02/01/2020 về lãnh đạo thực hiện Cải cách hành chính năm 2020, đồng thời phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện cải cách hành chính của BHXH tỉnh Đắk Nông năm 2020; trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết so với quy định của BHXH Việt Nam. Trong năm, đã tiến hành rà soát và thực hiện rút ngắn 02 TTHC thuộc lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, 01 TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH; đồng thời, xây dựng được quy trình tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (quy trình tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất).

Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh lãnh đạo Cơ quan đề ra các giải pháp tăng cường thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đổi mới, sáng tạo trong cách làm nhằm đưa lại kết quả tích cực. Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần và thực hiện mô hình “Ngày không hẹn” và “Ngày không viết”. Tổ chức Cuộc thi : “Nụ cười BHXH tỉnh” và Hội thi tìm hiểu kiến thức cải cách hành chính, văn hóa ứng xử và đạo đức công vụ năm 2020. Tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính, văn hóa ứng xử và đạo đức công vụ năm 2020. Lãnh đạo chính quyền xây dựng Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh chỉ tiêu chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Chỉ đạo triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn biết và sử dụng ứng dụng VssID. Với mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân; xác định trọng tâm là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai, áp dụng nhiều chính sách mới, đột phá, có hiệu lực đi vào cuộc sống, tạo sự lan tỏa, thu hút các doanh nghiệp, người lao động, người dân, các cơ quan quản lý; sự quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT), từng bước xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII và các văn bản chỉ đạo của ngành dọc, Đảng ủy lãnh đạo Cơ quan xây dựng Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy. Đến nay đã giảm 01 đầu mối cấp phòng thuộc BHXH tỉnh, từ 11 phòng nghiệp vụ xuống còn 10 phòng; chuyển giao chức năng nhiệm vụ của một số phòng chuyên môn; giảm 01 đầu mối đơn vị BHXH thị xã Gia Nghĩa để nhập và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế, tài chính, tài sản về BHXH tỉnh (giảm từ 08 đơn vị BHXH cấp huyện xuống còn 07 đơn vị BHXH cấp huyện). Bảo hiểm xã hội tỉnh đã luôn tranh thủ sự lãnh đạo của BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, sự phối hợp với các cơ quan, ban, ngành như: Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn lao động Tỉnh, Bưu điện tỉnh… để tổ chức và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đảng bộ xây dựng Nghị quyết, Chương trình công tác để lãnh đạo, chỉ đạo trong từng giai đoạn, đồng thời, ban hành các Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác cải cách hành chính; Quốc phòng - an ninh; công tác phát triển đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Từ đó việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của BHXH tỉnh ngày một thuận lợi, và đạt kết quả. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp. Tác phong giao tiếp, ứng xử của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá và xếp loại kết quả cải cách hành chính ở Nhóm cao (chỉ số CCHC đạt từ 95% trở lên).

Kết quả, năm 2020, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 567.715 người, đạt 100,3% kế hoạch giao. Số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 1.047.271 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao. Số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 61 tỷ đồng, chiếm 5,8% kế hoạch thu (trong đó nợ khó thu là 36,47 tỷ đồng, chiếm 3,48% kế hoạch thu). Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,8%, vượt 0,8% chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2020 được Chính phủ giao. Tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 11,9% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động không bao gồm đối tượng là học sinh, sinh viên, lao động ngoại tỉnh... và đối tượng hưu trí. Lãnh đạo việc chi trả các chế độ BHXH theo hướng cải cách hành chính, giảm các thủ tục; áp dụng hiệu quả CNTT trong xét duyệt chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của cấp trên; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bưu điện chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách BHXH, BHTN cho người tham gia; quản lý chặt chẽ người hưởng chế độ BHXH, BHTN. Giám định trên phần mềm quản lý, kết nối liên thông trong kiểm tra, giám sát chặt chẽ, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai sót trong việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh (KCB) BHYT; thực hiện Đề án giám định chi phí BHYT theo phương thức tập trung, kịp thời thanh toán đúng quy định, không để ách tắc, ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng. Phối hợp với ngành Y tế tăng cường quản lý nhà nước về BHYT, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác KCB, cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ. Trong năm, ước có 5.314 người hưởng chế độ BHXH, thẩm định chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe khoảng 4.189 hồ sơ; ước có 928.028 lượt người KCB BHYT. Tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM là 4.934 người, đạt 47% trên tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH.

                                                         Lê Văn Phòng - Đảng ủy Khối