Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Kết quả thực hiện cải cách hành chính tại BHXH tỉnh

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người lao động và hiện đại hóa quy trình quản lý, trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đắk Nông đã và đang tập trung tối đa nguồn lực, triển khai đồng loạt các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhằm cắt giảm tối đa thời gian, chi phí cho đơn vị, tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc BHXH tỉnh thường xuyên liên tục trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. BHXH tỉnh đã xây dựng, hình thành được hệ thống văn bản, chỉ đạo điều hành CCHC từ tỉnh đến huyện. Bên cạnh việc ban hành hệ thống văn bản triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời, ngoài ra BHXH tỉnh còn thành lập các tổ, ban chỉ đạo như: CCHC, chuyển đổi số được kiện toàn, thành lập kịp thời đã tạo hành lang pháp lý đồng thời được phân công để chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ CCHC của ngành, địa phương.

Công tác CCHC tại BHXH tỉnh trong quý 1 năm 2024 đã đạt được những kết quả nhất định, nổi bật như:

- Việc ban hành các Kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin… được ban hành theo đúng thời gian quy định. Các đơn vị đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành nỗ lực, đoàn kết, khắc phục các khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

- Công tác truyền thông, BHXH tỉnh ban hành kế hoạch, đồng thời lồng ghép các nội dung tuyên truyền CCHC vào kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật tuyên truyền chính sách hàng năm. Chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai đến toàn thể viên chức và người lao động tại đơn vị tích cực tuyên truyền rộng rãi các thông tin liên quan đến công tác CCHC của ngành, của tỉnh trên các trang mạng xã hội của đơn vị, cá nhân như Zalo, Facebook bằng nhiều hình thức khác nhau. Kết quả tính đến Tính đến 14/3/2024, BHXH tỉnh đã đăng tải 02 tin bài và 13 bản tin điểm báo, phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục về triển khai đề án phát triển dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đối số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt đề án 06); phối hợp Báo Đắk Nông thực hiện 01 chuyên mục về CCHC tại số báo xuân Giáp Thìn năm 2024: “BHXH Đắk Nông đẩy mạnh CCHC vì lợi ích người dân”, với chủ đề là đẩy mạnh ứng dụng CNTT và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông thực hiện các chuyên mục, tọa đàm để tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện các hình thức niêm yết công khai, minh bạch các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện và giám sát thực hiện. Tất cả các thủ tục hành chính được niêm yết, công khai trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời cập nhật lên Cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh và Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông.

- BHXH tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ đảm bảo thông suốt, kịp thời hướng dẫn, xử lý các sự cố gặp phải cho BHXH các huyện. Kết quả tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/3/2024, toàn ngành BHXH tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 25.305 hồ sơ (tiếp nhận trong kỳ 24.308, kỳ trước chuyển qua là 997 hồ sơ), số hồ sơ đã giải quyết là 24.320 (đạt 95%), trong đó tổng số hồ sơ giải quyết đúng hẹn: 23.870 hồ sơ (đạt 98%) và tổng số hồ sơ giải quyết không đúng hẹn: 450 hồ sơ (chiếm 2%); số hồ sơ đang giải quyết là 985 hồ sơ, trong đó tổng số hồ sơ trong hạn là 965 hồ sơ (chiếm 98%), tổng số hồ sơ quá hạn là 20 hồ sơ (chiếm 2%); 100% hồ sơ quá hạn có thư xin lỗi.

Ảnh minh họa

- BHXH tỉnh đã hoàn thiện và lập Tờ trình đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phê duyệt Đề án vị trí việc làm.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM cho người hưởng thông qua các hệ thống ngân hàng. Tính đến hết ngày 14/3/2024, số người hưởng nhận trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua thẻ ATM bình quân đạt 86%, trong đó: chi trả lương hưu và các khoản trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM đạt 51% trên tổng số người hưởng (trong đó chi trả qua ATM là 3.246 người; chi qua tiền mặt 3.070 người); Trợ cấp BHXH 1 lần đạt 92% trên tổng số 7 người hưởng (trong đó số người hưởng nhận chi trả qua ATM là 1.575 người, chi trả qua tiền mặt là 128 người); Trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp đạt 100% trên tổng số người hưởng (trong đó số người hưởng chi trả tại tháng 3/2024 qua ATM là 647 người); Chi trả ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đạt 100% chi trả qua ATM. Số người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp thất nghiệp qua thẻ ATM tại khu vực đô thị Quý 1 năm 2024 bình quân đạt 85%.

Công tác chi trả lương hưu

- Ngành BHXH có 25/25 thủ tục hành chính đã thực hiện dịch vụ công toàn trình, đã tích hợp 20/25 thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Việc đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử tiếp tục được BHXH tỉnh Đắk Nông xác định là một trong những nội dung trọng tâm của đơn vị. Hiện nay, 100% đơn vị thành lập mới đã được BHXH tỉnh, BHXH các huyện hỗ trợ đăng ký thực hiện giao dịch điện tử. Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/3/2024, toàn tỉnh có 19.347/25.305 hồ sơ điện tử được tiếp nhận, chiếm tỷ lệ 76,5%. Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục đề ra các giải pháp để nâng cao tỷ lệ thực hiện giao dịch điện tử, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% đơn vị sử dụng lao động đăng ký thực hiện giao dịch điện tử (ngoại trừ đơn vị với lý do bất khả kháng, đăng ký gửi hồ sơ giấy…).

Trong thời gian tới, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, BHXH tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC đến đội ngũ công chức, viên chức ngành BHXH, cũng như đến các tầng lớp nhân dân và người lao động. Triển khai tuyên truyền thông qua mạng xã hội Facebook, zalo ngày càng thiết thực, hiệu quả. Tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật theo kế hoạch đề ra.

2. Tiếp tục đề ra các giải pháp để nâng cao tỷ lệ đăng ký và thực hiện giao dịch điện tử đối với cá nhân và đơn vị sử dụng lao động, phấn đấu hết năm 2024 có 100% đơn vị sử dụng lao động đăng ký và thực hiện giao dịch điện tử.

3. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi khi để xảy ra trễ hẹn hồ sơ. Triển khai quét mã QR-code bộ thủ tục hành chính. Bố trí khu vực tra cứu thông tin, hỗ trợ kê khai hồ sơ BHXH.

4. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa tại BHXH các huyện tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

5. Tiến hành kiểm tra thực thi công vụ tại BHXH các huyện. Chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH tỉnh tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.

6. Tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội đảm bảo đúng các quy định, hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, BHXH Việt Nam và phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục phối hợp với cơ quan Bưu điện, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh đẩy mạnh việc triển khai, mở rộng hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân, hạn chế sử dụng tiền mặt.

7. Tiếp tục đẩy mạnh cập nhật, bổ sung, xác thực thông tin chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người tham gia vào cơ sở dữ liệu của bảo hiểm để đảm bảo việc đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phấn đấu 100% người tham gia kê khai số định danh cá nhân/căn cước công dân và được cập nhật trong cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam quản lý.

8. Tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp trang thiết bị cơ sở vật chất đối với các đơn vị trong hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

9. Tiếp tục chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thông tin khi truy cập hệ thống thông tin của Ngành.

Như vậy để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, BHXH tỉnh đã, đang tích cực phối hợp với các cấp, ngành tham mưu, phân tích, đánh giá kịp thời những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; tham mưu ban hành các kế hoạch cụ thể từng lĩnh vực, giao trách nhiệm cụ thể, từng phòng nghiệp vụ, BHXH huyện triển khai thực hiện. Đồng thời, tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác CCHC, kế hoạch chuyển đổi số. Nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ người dân và doanh nghiệp. Siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, lấy hiệu quả CCHC, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là mục tiêu phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức toàn ngành.

Tấn Phát