Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đắk Nông luôn chủ động, bám sát các giải pháp chỉ đạo điều hành của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan trong công tác thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế tại địa phương. BHXH tỉnh thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 547.182 triệu đồng, tăng 5,22% cùng kỳ năm 2022; tổng số nợ tính là  61.142 triệu đồng, tăng 1,53% so với cùng kỳ năm 2022. Hiện, toàn tỉnh có tổng số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 561.357 người, tăng 2,65% so với cùng kỳ năm trước; 33.592 người tham gia BHXH bắt buộc; 10.313 người tham gia BHXH tự nguyện và 551.044 người tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã đạt 82,18% dân số của tỉnh.

BHXH tỉnh đã triển khai cập nhật, bổ sung số định danh cá nhân/căn cước công dân của người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh là 490.940 người, đạt 90%; phê duyệt cấp 22.505 lượt tài khoản Giao dịch điện tử cá nhân, đạt 63,4 %  chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện tốt chính sách BHXH, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực, nghiệp vụ của đội ngũ công chức, viên chức. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ngành BHXH Việt Nam giao năm 2023.