Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Lãi suất chưa đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2024

Ngày 21/02/2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông ban hành Thông báo số 241/TB-BHXH, của về lãi suất chưa đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2024.

Theo đó, căn cứ Quy định tại khoản 3, Điều 6, Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ Tướng Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội (BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN, các trường hợp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN phải đóng lãi suất mức tiền lãi suất chậm là:

“Trường hợp chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. Trường hợp lãi suất liên ngân hàng năm trước liền kề không có kỳ hạn 9 tháng thì áp dụng theo mức lãi suất của kỳ hạn liền trước kỳ hạn 9 tháng; Trường hợp trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHTN từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH, BHTN bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền thời gian chậm đóng

Căn cứ Thông báo số 820/TB-BHXH, ngày 12/01/2024 của BHXH Việt Nam về lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thị trường liên ngân hàng, BHXH tỉnh Đăk Nông thông báo mức chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2024: Mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN là 4,36%/ năm (0,726%/ tháng); mức lãi suất chậm đóng BHYT là 5.90% /năm (0,984%/ tháng).