Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Một số kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh

Trong giai đoạn 2015 - 2020, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn và tình hình thực tế của địa phương, BHXH tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công chức, viên chức, người lao động. Công tác khen thưởng được đổi mới tạo động lực thúc đẩy tập thể cán bộ, viên chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Hàng năm, các chỉ tiêu về thu BHXH, BHYT đều đạt và vượt kế hoạch được giao.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao hàng năm và các hoạt động phong trào của Ngành cũng như của địa phương, BHXH tỉnh đều phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN như: “Quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển nhanh, bền vững, đối tượng tham gia và giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhất";“Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2019 về phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN”... Các phong trào thi đua đã góp phần hoàn thành  nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, số người tham gia và số thu BHXH, BHYT, BHTN đều đạt và vượt mức kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Năm 2015, tham gia BHXH là 29.566 người, đạt tỷ lệ 75,4% dân số. Đến nay, tổng số người tham gia BHXH 36.288, đạt tỷ lệ 88% dân số. Số thu BHXH, BHYT, BHTN hàng năm đều vượt kế hoạch được BHXH Việt Nam giao. Năm 2015, số thu đạt 595,3 tỷ đồng, đến cuối năm 2019, số thu đạt 979,3 tỷ đồng, tăng 1,65 lần. Tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN được kiểm soát ở mức thấp hơn so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

Gắn với công tác thu, công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định; triển khai rà soát, hoàn thiện và trả 100% sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH; hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH và thực hiện đổi 100% thẻ BHYT, đồng bộ dữ liệu hộ gia đình theo mã số BHXH, tạo thuận lợi cho người lao động và nhân dân tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh còn triển khai phong trào thi đua “Tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ bảo hiểm thất nghiệp”, góp phần ngăn ngừa và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, các hành vi lạm dụng, trục lợi, gây thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BHTN, từ năm 2015 đến 2019, BHXH tỉnh xét duyệt các chế độ BHXH  hàng tháng: 1.829 người; chế độ BHXH một lần cho 11.808 lượt người, số tiền trên 266 tỷ đồng; giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn cho 27.772 lượt người, số tiền trên 214 tỷ đồng và lập danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp, đến cuối năm 2019 là 6.679 người, tăng 41,53% so với năm 2015.

Đặc biệt, nhằm thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhất là BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đồng thời, chú trọng giải quyết và chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các chế độ chính sách cho người lao động ngăn ngừa kịp thời các hành vi gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Trong 05 năm (2015-2019), BHXH tỉnh cũng đã kịp thời thanh toán với các cơ sở khám chữa bệnh để đảm bảo quyền lợi cho những người tham gia BHYT khi đi khám và điều trị bệnh, thực hiện giám định chi phí KCB BHYT cho 3.957.389 lượt với tổng số tiền hơn 992 tỷ đồng.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và các hoạt động nghiệp vụ có nhiều đột phá. Đến nay, BHXH tỉnh đã đưa ứng dụng công nghệ thông tin trong hầu hết các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu: giao dịch điện tử trong công tác thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giám định điện tử chi phí khám, chữa bệnh BHYT thông qua Hệ thống thông tin giám định BHYT; số hóa hồ sơ lưu trữ; các phần mềm phục vụ công tác tài chính - kế toán, quản lý văn bản... Đến nay, BHXH tỉnh đã cắt giảm từ 33 TTHC năm 2015 xuống còn 27 TTHC năm 2020, giảm hơn 15%, rút ngắn thời gian giải quyết đối với 22/27 thủ tục so với quy định của BHXH Việt Nam.

Trong điều kiện một tỉnh còn nhiều khó khăn, tỷ lệ người dân là đồng bào dân tộc thiểu số lớn..., để có được những kết quả trên là sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh. Đồng thời, cũng là kết quả tích cực có được từ các phong trào thi đua yêu nước tại các cơ quan, đơn vị. Điển hình là phong trào thi đua “Đắk Nông chung tay xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “công chức, viên chức ngành BHXH thi đua thực hiện văn hóa công sở; phong trào “Thi đua cải cách, nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ”...

Ghi nhận kết quả từ các phong trào thi đua từ năm 2015 – 2020, BHXH tỉnh Đắk Nông vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng III; 03 tập thể và 03 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 30 lượt tập thể và 70 lượt cá nhân nhận Bằng khen của Tổng Giám đốc; 09 tập thể nhận cờ của BHXH Việt Nam “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”;…

Thanh Tùng