Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Nhiều kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012-2020

Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, số lượng người dân tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN tăng qua các năm qua đó đã góp phần nâng cao an sinh xã hội cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã cụ thể hóa thành Chương trình hành động số 24-CTr/TU để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết 21-NQ/TW trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức thực hiện với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Để Nghị quyết, Chương trình hành động được các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên thấm nhuần và từng bước được nhân dân biết và hưởng ứng thực hiện, tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, tuyên truyền từ tỉnh xuống cơ sở.

Từng bước mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh:

Công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trong những năm qua được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả thiết thực; công tác phối hợp giữa cơ quan chủ quản BHXH tỉnh với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức Đoàn, hội,... được đẩy mạnh, chú trọng với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như đăng tải các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức hội nghị tập huấn, đối thoại, hội nghị giao ban; xây dựng pano, áp phích, tờ rơi, băng rôn, cờ phướn... nhằm kịp thời chuyển tải thông tin đến các đối tượng tham gia hiểu về các quy định của Đảng và Nhà nước, tính nhân văn, nhân đạo của chính sách BHXH, BHYT; đồng thời nêu gương những điển hình tiên tiến; phê phán những hành vi tiêu cực, cố tình vi phạm Luật BHXH, BHYT; góp phần hạn chế, ngăn chặn tình trạng nợ đọng, trốn đóng, lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, bảo vệ quyền lợi của người lao động và nhân dân.

Do đó, số người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh qua các năm, bao phủ BHYT được mở rộng hoàn thành và vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT được Chính phủ giao. Cụ thể, tính đến 31/12/2019 trên toàn tỉnh có 36.288 người tham gia BHXH đạt tỷ lệ bao phủ trong lực lượng lao động là 9,7%; tăng gần 10.214 người tương ứng tăng 36% so với số tham gia năm 2012. Trong đó, số đối tượng tham gia BHXH gia tăng chủ yếu đến từ khu vực BHXH tự nguyện với số người tham gia mới tăng gần 4.535 người tương ứng tăng gần 1.274% so với năm 2012. Ước tính năm 2020, trên toàn tỉnh sẽ có khoảng 42.588 người tham gia BHXH, chiếm tỷ lệ là 11,9% trong lực lượng lao động trong độ tuổi.

Số người tham gia BHYT của tỉnh tăng nhanh qua các năm, năm 2012 cả tỉnh có gần 325.628 người đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 61% dân số, đến hết năm 2019 tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh là 88% vượt 0,7% đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2019 được Chính phủ giao tại QĐ 1167/QĐ-TTg. Tính đến tháng 12/2020, trên toàn tỉnh có khoảng 557.390 người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 91% dân số  vượt 1% so với chỉ tiêu bao phủ được Thủ tướng chính phủ giao và tăng gần 233.316 người so với số tham gia năm 2012.

Công tác cải cách hành chính:

Trong thời gian vừa qua, BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác CCHC, chuyển đổi tác phong, lề lối làm việc từ hành chính thụ động sang tác phong phục vụ nhân dân, phục vụ người lao động và các cơ quan, đơn vị, tổ chức; thay đổi phương thức giao nhận hồ sơ giữa cơ quan BHXH với người dân, đơn vị sử dụng lao động; thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, giải quyết giao nhận hồ sơ, chi trả chế độ trực tiếp qua bưu điện, ngân hàng đúng quy trình tiến độ; ứng dụng và sử dụng các phần mềm hỗ trợ có hiệu quả để giải quyết hồ sơ, chi trả chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH đảm bảo chính xác, kịp thời.

Qua đó, đã đạt nhiều kết quả nổi bật, cụ thể như trong giai đoạn 2016-2020, số TTHC được rút ngắn thời gian giải quyết so với thời gian quy định của BHXH Việt Nam là 22/27 thủ tục. Trong năm 2020, BHXH tỉnh thực hiện rút ngắn 02 TTHC thuộc lĩnh vực cấp sổ bảo BHXH, thẻ BHYT, 01 TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH. Toàn ngành đã cung cấp được 19/27 thủ tục theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, trong đó: mức độ 3 là 06 thủ tục, mức độ 4 là 12 thủ tục. Bên cạnh đó, từ 01/4/2018, BHXH tỉnh đã triển khai thực hiện kế hoạch CCHC trong cấp lại thẻ BHYT. Theo đó, các đối tượng khi có nhu cầu cấp lại thẻ BHYT do mất, thất lạc, hỏng sẽ liên hệ với bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC của BHXH tỉnh hoặc BHXH các huyện để được cấp lại ngay. Bên cạnh đó, đối tượng trong tỉnh được quyền yêu cầu cấp lại thẻ BHYT tại bất cứ cơ quan BHXH huyện nào thuận tiện cho mình hoặc tại BHXH tỉnh, không phân biệt nơi cấp thẻ lần đầu.

Ngoài ra, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính triển khai xây dựng mô hình “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”. Theo đó, kể từ 01/01/2020, Khi công dân đến yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan Bảo hiểm xã hội vào ngày thứ Tư hàng tuần sẽ được hỗ trợ ghi các loại giấy tờ có trong thủ tục hành chính và nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định sẽ được tiếp nhận và giải quyết ngay. Hiện nay, có 27/27 thủ tục hành chính thực hiện mô hình “Ngày không viết” và 04/27 thủ tục hành chính thực hiện mô hình “Ngày không hẹn”. Qua thời gian triển khai thực hiện nhiều giải pháp nêu trên trong công tác CCHC của đơn vị, qua đó đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ rất lớn từ phía người dân.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự nỗ lực rất lớn của BHXH tỉnh là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, Nghị quyết số 21/NQ-TW dần đi vào cuộc sống qua đó đã tạo những chuyển biến tích cực trong đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân nói chung và người dân trên địa bàn tỉnh nói riêng. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết số 21/TW đề ra trên địa bàn tỉnh như là: Tỷ lệ tham gia BHXH so với lực lượng lao động của tỉnh còn thấp; số người tham gia BHXH tự nguyện thấp so với tiềm năng, so với chỉ tiêu 50% lực lượng lao động tham gia BHXH vào năm 2020 theo Nghị quyết số 21/NQ-TW đề ra với một tỉnh miền núi có điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn là không thể thực hiện được. Về số người tham gia BHYT của tỉnh tuy có tăng, nhưng sự tăng phần lớn phụ thuộc lớn vào sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Còn nhóm  tham gia theo hộ gia đình vẫn còn chiếm tỷ lệ % nhỏ so với tổng số người tham gia BHYT và thấp so với tiềm năng.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm chỉ đạo việc phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện còn thiếu chặt chẽ; các chế tài xử lý chưa mang tính răng đe cao dẫn tới tình trạng doanh nghiệp nợ đóng BHYT vẫn tiếp diễn, kết quả thu nợ không đáng kể, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tuy tăng lên đáng kể song chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân nhất là tuyến cơ sở,….

Để khắc phục các hạn chế nêu trên, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 21/NQ-TW và Chương trình hành động số 24- CTr/TU, hướng đến BHYT toàn dân, BHXH cho mọi người lao động thì trong thời gian tới cần tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên toàn tỉnh; bên cạnh đó cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện và cần nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, đơn vị, người lao động, từ đó, tiếp tục đưa Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào cuộc sống, góp phần ổn định tình hình chính trị- xã hội và an sinh xã hội nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Nguồn: Trang TTĐT BHXH tỉnh ĐN