Thứ sáu, 24/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

UBND tỉnh Đắk Nông giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2021 cho UBND các huyện, thành phố trên địa bàn

Với mục tiêu có 10,2 % lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH và hướng tới BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã ký Quyết định 775/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2021 cho UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chỉ tiêu được giao giao chỉ tiêu cho UBND các xã phường để tổ chức thực hiện theo quy định, thường xuyên chỉ đạo thực hiện các giải pháp để phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Theo đó chỉ tiêu được UBND tỉnh giao, đến cuối năm 2021 đạt 33.409 người tham gia BHXH bắt buộc, 16.002 người tham gia BHXH tự nguyện, 27.767 người tham gia BHTN và 574.792 người tham gia BHYT.

Nguồn: BHXH tỉnh