Thứ tư, 19/06/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tuyên dương 10 tập thể và 20 cá nhân điển hình học tập và làm theo lời Bác

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tối ngày 19/5, tại Hội trường Tỉnh ủy Đắk Nông, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức chương trình tuyên dương gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018 - 2020.

Trên cơ sở triển khai các nội dung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Đoàn Khối đã lồng ghép nội dung học tập và làm theo Bác vào các phong trào để triển khai thực hiện từ Đoàn Khối đến các cơ sở đoàn, trong đó tập trung vào các phong trào như: hoạt động về nguồn; các phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”,“Chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới”, "Cải cách hành chính”, phong trào“3 trách nhiệm”, phong trào“4 nhất”, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, cuộc tọa đàm, đối thoại,... trong lực lượng đoàn viên thanh niên. Thông qua các phong trào, đoàn viên thanh niên ở các cơ sở đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, nêu gương trong học tập, công tác và trong đời sống hàng ngày. Qua đó, đoàn viên thanh niên đã có ý thức và cách nhìn nhận về ý nghĩa của việc thực hiện phẩm chất đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong cuộc sống và công việc.

Từ các phong trào thi đua yêu nước, các công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu đó, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay tại các tổ chức cơ sở đoàn, tiêu biểu như các tấp thể: Đoàn cơ sở Sở Sở Y tế, Đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chi đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước, Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh… Từ đó đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiên tiến.

          Tuyên dương 10 tập thể điển hình tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2018 - 2020

Ban Thường vụ Đoàn Khối đã xét chọn, tuyên dương 10 tập thể và 20 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuyên dương 20 cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2018 - 2020

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, lòng nhiệt huyết, tính sáng tạo của tuổi trẻ, trong thời gian tới đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quyết tâm phấn đấu, ra sức thi đua, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được các cấp ủy đảng giao phó. Xứng đáng với niềm tin yêu và là cách tay phải của Đảng.

Lê Viên - Đoàn Khối