Thứ tư, 24/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

ĐOÀN KHỐI TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN “TUỔI TRẺ ĐẮK NÔNG VỚI NHIỆM VỤ CHẤN HƯNG VĂN HÓA VÀ ỨNG XỬ VĂN MINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ”

Xây dựng và bảo vệ nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên số đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi, nhưng cũng đầy thách thức. Làm thế nào để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đại 4.0 không còn là câu chuyện của riêng ai; trong đó, thế hệ trẻ có vai trò và trách nhiệm rất lớn. Theo thống kê, ở Việt Nam có tổng cộng 77,93 triệu người dùng Internet, đạt tỷ lệ sử dụng Internet là 79,1% trên tổng dân số. Trong số những người dùng internet là giới trẻ, có tới 94% là sinh viên, trí thức trẻ. Nền tảng được dùng nhiều nhất là Facebook và Youtube.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đại 4.0. Sáng ngày 25/6/2024, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp đăng cai tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Đắk Nông với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa và ứng xử văn minh trên không gian mạng trong kỷ nguyên số” năm 2024. Diễn đàn vinh dự có sự tham dự của đồng chí Bùi Hồng Mến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Trần Việt Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Mai Đức Thượng, Phó Trưởng Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Ảnh. Đồng chí Lê Thị Viên, UVBTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối phát biểu khai mạc diễn đàn

Tại chương trình, đoàn viên thanh niên đã được lắng nghe đồng chí Mai Đức Thượng - Phó Trưởng Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên Tỉnh ủy chia sẻ, báo cáo chuyên đề về Văn hoá trong kỷ nguyên số và sự cần thiết phải chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số. Đồng chí đã chỉ ra được những thành tựu xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, là nước có quyền tự hào về những đóng góp to lớn của nền văn hóa vào sự nghiệp cứu quốc và kiến quốc; văn hóa công quyền, văn hóa pháp luật, thị trường văn hóa, đặc biệt các chỉ số phát triển con người Việt Nam đã có nhiều bước tiến so với khu vực và thế giới. Đồng thời đưa ra được những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, các cấp, các ngành cần nhận thức một cách sâu sắc và quan tâm một cách đầy đủ tương xứng với kinh tế và chính trị; cần đưa vấn đề đó trở thành sức mạnh nội sinh, động lực của sự phát triển bền vững đất nước, vai trò của văn hóa trong xây dựng con người cần được xác định đúng tầm, phát triển các lĩnh vực văn hóa cần được đồng bộ, tránh phiến diện, hình thức, thiếu những tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật lớn, tầm cỡ, phản ánh được tầm vóc của sự nghiệp đổi mới, có tác dụng tích cực đối với việc xây dựng đất nước, xây dựng con người, ngoài ra, cần đặc biệt chú trọng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý văn hóa, khắc phục lúng túng, chậm trễ, nhất là trong việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa…

Ảnh. Đồng chí Mai Đức Thượng - Phó Trưởng Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên Tỉnh ủy chia sẻ, báo cáo chuyên đề

Tham gia Diễn đàn, các cơ sở Đoàn thuộc Đoàn khối đã thảo luận, trình bày tham luận với các chủ đề: Vai trò của đoàn viên thanh niên trong tham gia xây dựng, giữ gìn và phát triển văn hóa tỉnh Đắk Nông trong thời đại công nghệ số; Vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc của vùng đồng bào dân tộc; Thực trạng và giải pháp, các kiến nghị, đề xuất đối với việc đoàn viên, thanh niên tiếp cận với các sản phẩm văn hoá trên không gian mạng;…

Ảnh. Đồng chí Nguyễn Thành Nhân, UVBTV Đoàn Khối, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn Khối trình bày tham luận

 

 

Ảnh. Đồng chí Phạm Hồng Thuyết, UVBTV Đoàn Khối, Bí thư ĐOàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày tham luận

 

Thông qua diễn đàn nhằm khẳng định vị trí, trách nhiệm và tinh thần hành động của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Qua đó, tạo môi trường để cán bộ, đoàn viên, thanh niên được gặp gỡ, trao đổi, bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình về việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Nông nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung.

 

 

Ảnh. Các tiết mục văn nghệ mang đậm đà bản sắc dân tộc

 

Đồng thời, Diễn đàn là hoạt động để Ban Thường vụ Đoàn Khối tuyên truyền, triển khai đến tuổi trẻ trong Khối Cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng” giai đoạn 2023 - 2030, với mong muốn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thanh thiếu niên về ý thức, trách nhiệm đối với việc ứng xử trên mạng xã hội, giúp thanh thiếu niên chủ động thay đổi, điều chỉnh hành vi để tham gia không gian mạng an toàn, lành mạnh, để mỗi người trẻ điều có vai trò như một sứ giả văn hoá trong hành trình chấn hưng văn hoá ở kỷ nguyên số hiện nay. Sứ giả hãy lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, “Lấy cái tích cực, đẩy lùi cái tiêu cực”, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ảnh. Toàn cảnh Diễn đàn

Tin, bài: Huỳnh Vũ Giang – Đoàn Khối