Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Kết quả Đại hội Đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019 - 2022 của Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện nay có 58 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc, trong đó có 39 chi đoàn cơ sở, 19 đoàn cơ sở (04 đoàn Trường), có 83 chi đoàn trực thuộc các Đoàn cơ sở với hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt. Trên cơ sở Điều lệ Đoàn, các văn bản, quy định Trung ương Đoàn và chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019 - 2020 đảm bảo đúng quy định và kịp tiến độ kế hoạch đề ra.

Tính đến ngày 20/7/2019, có 38/39 chi đoàn cơ sở đã tổ chức đại hội, đạt 97% (01 chi đoàn cơ sở chưa tổ chức Đại hội do mới thành lập, dự kiến sẽ tổ chức Đại hội vào giữ tháng 8/2019); 62/62/83 chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở đã tổ chức xong Đại hội, đạt 100% kế hoạch đề ra (21 chi đoàn trực thuộc Đoàn trường tổ chức Đại hội theo năm học).

Qua theo dõi, đánh giá cho thấy, Ban Chấp hành các cơ sở đoàn đã tích cực, chủ động triển khai công tác các bước chuẩn bị phục vụ công tác đại hội: xây dựng dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa mới... Quá trình chuẩn bị các văn kiện Đại hội, đề án nhân sự và các văn bản liên quan được thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn cấp trên; đồng thời, phát huy tính dân chủ, trí tuệ tập thể của Ban Chấp hành, của đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng.

Ban Chấp hành các chi đoàn cơ sở đã nghiêm túc tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2017 - 2019, nêu những hạn chế, rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tiếp theo. Theo đó, đại hội các chi đoàn cơ sở đã tập trung phân tích, đánh giá các nội dung như công tác giáo dục chính trị tư tưởng; 3 phong trào hành động cách mạng (phong trào tình nguyện, phong trào sáng tạo trẻ, phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc), 3 chương trình đồng hành (đồng hành học tập, nghiên cứu khoa học; đồng hành khởi nghiệp, lập nghiệp; đồng hành phát triển kỹ năng thể thao, văn hóa, xã hội) và công tác tổ chức xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Đại hội đánh giá những mặt mạnh, kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém, hạn chế; phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của Đoàn. Trên cơ sở bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 và thực tiễn, đặc thù của các cơ quan, đơn vị; Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong thời gian đến.

Về công tác nhân sự Đại hội: Các cơ sở Đoàn đã xin ý kiến cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và Ban Thường vụ Đoàn khối, xây dựng Đề án Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý theo điều kiện thực tế của tổ chức. Có 06/39 cơ sở đoàn tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, đạt 15%. Các đồng chí bí thư được bầu trực tiếp tại đại hội, đều đạt tỷ lệ phiếu bầu 100%. Có 135 đồng chí được bầu tham gia Ban Chấp hành khóa mới (38 đồng chí Bí thư, 38 đồng chí Phó Bí thư), trong đó có 15 đồng chí là người đồng bào dân tộc thiểu số (có 03 đồng chí giữ chức danh Phó Bí thư); 37/38 đồng chí Bí thư các cơ sở đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022 là đảng viên (07 đồng chí Bí thư tham gia vào cấp ủy); 20/38 đồng chí Bí thư giữ các chức vụ từ phó, trưởng phòng các cơ quan, đơn vị trở lên; 04/38 đồng chí có trình độ Cao cấp lý luận chính trị; 30/38 đồng chí có trình độ Trung cấp lý luận chính trị; có 02 đồng chí có trình độ chuyên môn trên Đại học; 12/38 đồng chí tái cử giữ chức vụ Bí thư. Độ tuổi trung bình của Ban Chấp hành các cơ sở đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022 không quá 30 tuổi (đồng chí giữ chức vụ Bí thư lớn tuổi nhất là 38 tuổi và trẻ nhất là 27 tuổi).

Trước, trong và sau Đại hội, các tổ chức đoàn cơ sở đã tổ chức tốt việc tuyên truyền Đại hội, phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua để chào mừng Đại hội. Trong quá trình đại hội, đa số đại biểu các đơn vị đều chấp hành nghiêm nội quy, quy chế đại hội; các đại biểu đều có mặt đầy đủ, tập trung tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội.

Nhìn chung, các chi đoàn cơ sở đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2022 đảm bảo đúng quy định, tiến độ và kế hoạch đề ra. Việc xây dựng văn kiện Đại hội, đề án nhân sự, chương trình Đại hội được chuẩn bị chu đáo và được lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong đoàn viên thanh niên; nhân sự  Ban Chấp hành khóa mới đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, có sự đổi mới về thành phần cơ cấu, độ tuổi theo điều kiện thực tế của từng đơn vị.…

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức đại hội, một số cơ sở đoàn chưa thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội; một số tổ chức đoàn không đăng ký thời gian tổ chức và trình duyệt hồ sơ đại hội theo quy định, dẫn đến Đoàn Khối bị động trong việc sắp xếp chỉ đạo Đại hội. Việc chấp hành quy chế, nội quy đại hội một số nơi vẫn chưa nghiêm. Một số đơn vị vẫn còn tình trạng phiếu không tập trung, còn lúng túng trong điều hành Đại hội;…

Sau đại hội, các cấp bộ đoàn cần xây dựng quy chế làm việc của Ban chấp hành Chi đoàn, sớm thực hiện nghị quyết đại hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. Phát huy thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên của Đoàn; đẩy mạnh công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng và công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

                                                Lê Viên - Đoàn Khối CCQ và DN tỉnh