Thứ năm, 23/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Trải qua 89 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Qua các phong trào, các cuộc vận động do Đoàn phát động, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã không ngại khó khăn, gian khổ, vượt lên mọi thử thách, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh; tích cực, năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất; xung kích, tình nguyện bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước. Việc giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn được các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên xem là nghĩa vụ, trách nhiệm và là mệnh lệnh đặc biệt của trái tim và khối óc.

Diễn đàn “Tuổi trẻ Đoàn khối tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

 

Phát huy tinh thần xung kích cách mạng, trong thời gian qua (2015 - 2019), Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã triển khai các hoạt động rộng khắp, chỉ đạo các cơ sở đoàn tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên; phối hợp tổ chức học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng, của Đoàn các cấp, học tập 6 bài học lý luận chính trị; đổi mới tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chuyên đề hằng năm cho hơn 12.000 lượt đoàn viên. Tích cực tham gia các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc vận động do Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn phát động: “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp; "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới"...; đồng thời tổ chức cho đoàn viên tham gia nhiều cuộc thi và đạt giải cao do các cấp bộ Đoàn, các cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức như cuộc thi tìm hiểu biển đảo Việt Nam, cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam... Phong trào cách mạng của Đoàn triển khai có hiệu quả, các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động tình nguyện được triển khai thường xuyên bằng nhiều hình thức với các nội dung phong phú, đa dạng hướng về các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, các đối tượng gia đình chính sách, gia đình khó khăn, người già neo đơn, trẻ em nghèo vượt khó nhân dịp Tết nguyên đán, tết trung thu, đầu năm học mới... , như Chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng", chương trình "Tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện", ...vv. Đoàn khối và các cơ sở đoàn đã huy động, phối hợp các tổ chức từ thiện, các cá nhân tặng gần 15.000 suất quà trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng; khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 3000 lượt người dân; gắn biển 05 công trình thanh niên cấp Đoàn khối (02 công trình Thắp sáng đường quê, Công trình Trạm biến áp, 01 Sân chơi cho em, 01đường giao thông liên thôn) trị giá hơn 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" cũng được Đoàn khối triển khai sâu rộng, các cơ sở đoàn trong Khối đã vận động được trên 900 lượt đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia, thực hiện sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đảm nhận thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học; đã có 200/400 sáng kiến được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được áp dụng vào thực tiễn làm lợi cho đơn vị doanh nghiệp gần 10 tỷ đồng, các cơ sở đoàn phát động cho đoàn viên thanh niên đăng ký, đảm nhận các công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, phối hợp với tổ chức công đoàn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, góp phần quan trọng vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Kết quả, hơn 300 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Đoàn khối được các cấp, các ngành khen thưởng, tuyên dương, Đoàn khối luôn được Tỉnh đoàn công nhận là đơn vị xuất sắc trong toàn tỉnh (*).

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo quyền lợi chính đáng của đoàn viên, thanh niên; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp đoàn viên, thanh niên, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, xung kích sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học công nghệ, đáp ứng được yêu cầu của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, xứng đáng là đội hậu duệ tin cậy của Đảng.

Thứ hai, tiếp tục tham mưu các cp utiếp tc đi mi slãnh đo đi vi Đoàn Thanh niên Khi và các tchc Chi đoàn và đoàn cơ s; chú trng thc hin có hiu quNghquyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 01/8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối (khóa III) vtăng cưng slãnh đo ca Đng đi vi công tác Thanh niên thi kmới. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Đoàn thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là dội dự bị tin cậy của Đảng. Chăm lo bi dưng, đào to đi ngũ công chc, viên chc trphát trin toàn din, phát huy tài năng và sc sáng to; phát hin, la chn đoàn viên ưu tú đbi dưng kết np đng viên và đào to cán btr. To điu kin và môi trường thuận lợi đcác cp bđoàn trong khi tchc tt các phong trào do Đoàn phát đng.

Thứ ba, Tp trung đy mnh công tác giáo dc chính trtư tưng, giáo dc lý tưng cách mng, truyn thng, đo đc, li sng, ý thc, trách nhim cho đoàn viên, thanh niên; tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhất. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 03 phong trào hành động cách mạng, 03 chương trình đồng hành của Đoàn.

Thứ tư, Gắn hoạt động đoàn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lấy phong trào để tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là tổ chức Công đoàn để phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất, và phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

(*) trích báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn khối giai đoạn 2015 - 2020.

                                                Nguyễn Khắc Trung - Đảng ủy Khối